Avfall och restprodukter som vi använder för Neste MY HVO

Fossilfritt bränsle baserat på förnybara råvaror reducerar växthusgasutsläppen kraftigt. Den HVO som säljs i Sverige minskar utsläppen med 85-90 procent jämfört med fossil diesel.

Vår patentskyddade NEXBTL-teknologi gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har vi fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara. Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 75 procent av råvarorna.

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid.

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan

Animaliskt fett från matindustriavfall

Under många år har Neste använt animaliskt fett från matindustrins köttförädling för att producera förnybara produkter. Förutom att producera biodrivmedel kan animaliskt fett till viss del användas i djurfoder, liksom i kemi- eller energiindustrin.

Använd matolja

Använd matolja och matlagningsfett är avfall som främst kommer från matindustrin och restauranger. Vi tar använd matolja från en nudelfabrik i Sydostasien.

Fiskfett från fiskindustrin

Fiskfettsavfallet separeras från fiskrenset av pangasiusfiskar efter att de delar som passar som livsmedel har tagits om hand vid fiskberedningsanläggningar. Pangasiusfiskar odlas främst i Sydostasien. Fiskfett kan även användas till foder.

Restprodukter från matoljeproduktion (PFAD)

Rester från produktion av vegetabiliska oljor i livsmedelsindustrin passar utmärkt som råvara för förnybara drivmedel. Vid produktion av exempelvis palmolja uppstår oätliga fettsyror som måste avlägsnas för att oljan ska kunna användas som livsmedel. Denna restprodukt kallas Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) och används bland annat till att producera enklare tvålar och ljus. Fettsyror kan även användas till djurfoder. Vi raffinerar dem till förnybart bränsle.

Läs mer om PFAD här.

Teknisk majsolja

Teknisk majsolja är en processrest från produktion av etanol. Det är en restprodukt som inte lämpar sig för livsmedel, men utmärkt för produktion av förnybart bränsle. Uppkomsten av TCO är relativt liten och restprodukten lämpar sig inte som livsmedel.

Läs mer:
Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton 2017

Frågor och svar om PFAD

Den cirkulära ekonomin 

Neste nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig för vårt nyhetsbrev om allt som rör fossilfritt och alternativa bränslen, lagstiftning, Sveriges miljömål med mera.

* obligatoriskt

Vänligen fyll i nedan på vilka sätt Neste får ha kontakt med dig.

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mailet. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgiter finner du på vår hemsida, Neste.se

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, godkänner du att din information överförs till Mailchimp för hantering. Läs mer om Mailchimps persondatahantering här.