Kommun

Kommuner: Varför tanka HVO100?

Ett stort steg mot att nå målen för en fossiloberoende fordonsflotta i kommunen är att våga tanka nytt! Genom att fasa ut de fossila bränslena och ersätta dem med förnybara drivmedel lever ni enkelt upp till kraven för ett fossilfritt Sverige 2045. Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) minskar CO2e-utsläppen med 70–90 procent och kan tankas i alla dieselmotorer. Dessutom gör ni inte bara en stor insats för klimatet, utan även för er lokala närmiljö när utsläppen från skadliga partiklar och NOx minskar och ger staden en bättre luftmiljö.
 
Våga tanka HVO100!

Klicka här för att ladda ner din guide

kommun

Förnybar diesel tar er närmare kommunens hållbarhetsmål och CO2-budget!

När Sveriges kommuner rankas efter hållbarhet, är användandet av förnybara drivmedel och utsläpp av växthusgaser två av parametrarna ni bedöms efter. Att gå över till HVO Neste MY ger en snabb, positiv miljöeffekt och visar allvaret bakom ert miljöarbete. Neste MY produceras av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% mindre CO2e-utsläpp. Dessutom passar den alla dieselmotorer, vilket gör att ni slipper modifieringar eller dyra nyinvesteringar i fordonsflottan. Lösningen finns här och nu, varför vänta på att andra lösningar blir tillgängliga? Vi måste agera nu! I vår guide går vi igenom allt ni behöver veta för att göra er kommun till ett föredöme, bland annat:

  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Fördelarna med att ställa om redan idag
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen

 

Din guide till att våga tanka nytt!

Vi listar tipsen för din omställning! Att ta beslutet att köra era dieseldrivna fordon på förnybar diesel är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att komma närmare hållbarhetsmålen – och därmed uppfylla kraven från stat och regering. Inga dyra investeringar behövs eftersom omställningen sker från en tankning till en annan.
 
Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om. Där står bland annat:
 
  • Varför hållbarhet är ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret för att ställa om

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column

Ville du veta mer?

Kontakta oss

Vi listar tipsen!

Ladda ner din egen guide

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.