You are here

Kommun

Kommunens omställning

Det är enkelt att börja leva upp till kraven på ett fossilfritt Sverige år 2045: genom att ställa om till Neste MY Förnybar Diesel kan man ta ett stort steg. CO2e-utsläppen minskar upp till 70-90%! Och det är enkelt: man bara byter från en tankning till nästa. Samma fordon, samma maskiner, allt som körs på diesel idag kan ställas om till förnybart! Inga dyra investeringar behövs. Dessutom hjälper ni inte bara klimatförändringarna, utan även er lokala närmiljö: de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar och NOx, minskar och på så sätt får ni en bättre luftmiljö i er stad.

Klicka här för att ladda ner din guide

crosswalk

Förnybar diesel tar er närmare kommunens hållbarhetsmål och CO2-budget!

När Sveriges kommuner rankas efter hållbarhet, är användandet av förnybara drivmedel och utsläpp av växthusgaser två av parametrarna ni bedöms efter. Att gå över till HVO Neste MY ger en snabb, positiv miljöeffekt och visar allvaret bakom ert miljöarbete. Neste MY produceras av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% mindre CO2e-utsläpp. Dessutom passar den alla dieselmotorer, vilket gör att ni slipper modifieringar eller dyra nyinvesteringar i fordonsflottan. Lösningen finns här och nu, varför vänta på att andra lösningar blir tillgängliga? Vi måste agera nu! I vår guide går vi igenom allt ni behöver veta för att göra er kommun till ett föredöme, bland annat:

  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Fördelarna med att ställa om redan idag
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen

 

Förnybar diesel tar er närmare kommunens hållbarhetsmål och CO2-budget!

Att ta beslutet att köra era dieseldrivna fordon på förnybar diesel är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att komma närmare hållbarhetsmålen – och därmed uppfylla kraven från stat och regering. Tag första steget på den hållbarhetsresan och ladda ned vår guide. Den beskriver allt ni behöver veta för att ställa om.

Bland annat får du lära dig:

  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Fördelarna med att ställa om redan idag
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column

Ville du veta mer?

Kontakta oss

Vi listar tipsen!

Ladda ner din egen guide

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.