Integritetsmeddelande - Kunder

Senast uppdaterad 7.2.2022

1. Personuppgiftsansvarig

Den personuppgiftsansvariga är det företag som du har ingått ett avtal med. I Finland är det företag som ansvarar för kunddata Neste Marketing Ltd.

Nestes huvudkontor:
Neste Corporation
Keilaranta P. O.
Box 95
FI-00095 Neste, Finland

Gatuadress: Keilaranta 21, Espoo
Telefon (växel): +358 10 45 811
Kontaktinformationen för andra Neste kontor och anläggningar finns på vår webbplats neste.com.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig?

De personuppgifter vi samlar in om dig varierar beroende på vilka produkter eller tjänster du köper eller beställer från oss. Observera att alla tjänster inte är tillgängliga i alla länder.

 • Personuppgifter – vi samlar in personuppgifter om dig när du köper produkter och tjänster från oss. Sådana uppgifter innefattar din kontaktinformation (till exempel namn, adress, telefonnummer och e-postadress), personnummer, demografiska uppgifter (till exempel kön, ålder, modersmål, nationalitet, yrke), finansiell information och annan information som behövs för kreditupplysningar, inklusive information om inkasso (om tillämpligt) och resultat av kreditprövningar.
 • Neste-kortuppgifter – kortinnehavare och giltighetstid, kreditgräns, korttyp och information som behövs för att förhindra eller avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism, samt all information Neste behöver för att kunna följa handelssanktioner, alltid i enlighet med lokal lagstiftning.
 • Neste-rabattkortsuppgifter – kortnummer och giltighetstid, namn, telefonnummer, e-postadress, adressuppgifter, födelsedatum.
 • Kontrakt- och transaktionsdetaljer – information om dina avtal, beställningar och köp, inklusive dina köp med Nestes betalningsinstrument, fakturadetaljer och relaterade betalningar, register över telefonsamtal till vår kundtjänst och kreditkontroll samt över din kommunikation med oss.
 • Betalningsinformation – betalinstrument och bankkontouppgifter, till exempel, som behövs för att bekräfta eller återbetala köp, samt information om eventuella rabatt- eller lojalitetskort.
 • Neste bensinstationer, Neste Easy Wash, Neste Easy Fill – information relaterad till köptransaktioner och, beroende på tjänsten, de uppgifter som används för autentisering, såsom ett fordons registreringsnummer. Om bensinstationen använder en kökamera eller registreringsskyltsidentifiering för identifiering av fordon vid användningen av tjänsterna, anges detta separat med tillhörande skyltar.
 • Neste Easy Deli – den information som används för autentisering av Neste App, detaljer relaterade till köptransaktioner och detaljer relaterade till betalningstransaktioner.
 • Neste App – uppgifter som lämnas i samband med registrering (namn, e-postadress, telefonnummer), användar-ID. De kortuppgifter som lagras i Neste-appen finns bara på din enhet. De lagras aldrig på Nestes servrar.
 • Oma Neste, extranät – information relaterad till din kundrelation och registrering (kundnummer, namn, adress, kontaktinformation, användar-ID), information relaterad till kort, information relaterad till köp, dina aktiviteter i tjänsten.
 • Webbplatsbesök – när du använder våra online- eller mobiltjänster, kontaktar oss via vår webbplats eller prenumererar på material som nyhetsbrev, rapporter och pressmeddelanden, förser du oss med personuppgifter. Vi samlar in information om din aktivitet på vår webbplats (se vår Cookiepolicy) och information om din enhet och din nätverksanslutning (till exempel ditt enhets-ID, din MAC-adress och din IP-adress).
 • Evenemang – information som du lämnar när du registrerar dig för ett evenemang.
 • Tävlingar, prisdragningar och spel – den information du anger när du deltar, till exempel ditt namn, ditt telefonnummer, din adress och de svar du anger.
 • Videoövervakning – Neste-butiker, som Neste-servicestationer, Neste Easy Deli-butiker och Neste Easy Wash-stationer, har videoövervakning med inspelning. Lokalen kan ha övervakningskameror som tillhör både Neste och företag som tillhandahåller säkerhetstjänster till Neste. Videoinspelningarna används för att garantera säkerheten, för att utreda klagomål och för att förebygga och åtgärda stöld och andra skadliga aktiviteter, till exempel skadegörelse och andra handlingar som syftar till att skada egendom eller skada människor. Vid behov använder vi även videoklipp för att komma i kontakt med ägaren eller innehavaren av ett fordon för att till exempel skydda kundens egendom eller hälsa, eller under andra exceptionella förhållanden. Vi kan använda externa serviceleverantörer för att få åtkomst till kontaktinformation, till exempel det finska trafikverket eller olika register.

3. Hur samlar vi in information om dig?

 • Från dig – i de flesta fall får vi personuppgifter direkt från dig när du till exempel ansöker om ett Neste-kort, eller när du köper produkter eller tjänster från oss, skapar ett användarkonto eller deltar i en tävling eller prisdragning.
 • Från tredje part – inklusive offentliga adress- och fordonsregister, marknadsföringspartners, kreditupplysningsinstitut, inkassobyråer och våra andra partners. I syfte att säkerställa att vi behandlar korrekta uppgifter om dig använder vi externa tjänstleverantörer för att komplettera den information du anger för oss och hålla den uppdaterad. I syfte att skaffa kunder samlar vi in kontaktinformation från olika företags webbplatser.
 • Företag inom Neste Group – vi delar dina personuppgifter inom Neste Group i samband med till exempel ekonomiadministration och kreditkontroll.

4. Vad gör vi med dina uppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att upprätthålla vår kundrelation, för att rikta marknadsföring mot dig och för att både utveckla och erbjuda produkter och tjänster.

Vi behandlar dina personuppgifter endast för fördefinierade och legitima ändamål baserat på ett kontrakt, ett samtycke, en juridisk skyldighet eller ett legitimt intresse.

4.1 Leverera produkter och tjänster

Detta innefattar ordermottagande och leverans av en produkt eller tjänst, samt hantering av fakturor relaterade till en beställning. Vid behov använder vi även personuppgifter för att inkassera försenade betalningar.

Behandlingen av uppgifterna baseras på ett avtal mellan dig och Neste och är nödvändig för att fullgöra de skyldigheter som följer av kundförhållandet. Om det krävs enligt lag kommer vi att be om ditt samtycke till tillhandahållandet av vissa tjänster. Sådana tjänster innefattar tjänster som använder platsdata.

4.2 Kreditvärdighetsbedömning och juridiska skyldigheter

Vi bedömer din kreditvärdighet i samband med en beställning och vid fastställande av din kreditgräns. Detta är baserat på ett avtal mellan dig och oss.

Vi använder automatiserat beslutsfattande för att underlätta kreditvärdighetsbedömningar. Vi använder kreditupplysningar och offentliga register för att bedöma risken för utebliven betalning och sannolikheten att du kan betala tillbaka din skuld. Den här informationen jämförs med villkoren i det avtal som du är på väg att ingå med oss. Baserat på denna bedömning avgör vi om och under vilka förutsättningar vi kan bevilja dig betalningsvillkor.

Vi tar hänsyn till följande information när vi fattar beslut om kreditvärdighet:

 • de uppgifter du har lämnat i din ansökan
 • ditt tidigare betalningsbeteende i din kundrelation med Neste och information om eventuell utebliven betalning av skulder
 • den information som tillhandahålls av de kreditupplysningsinstitut vi använder och den offentliga information som finns tillgänglig om dig.
 • Vi kan be dig att tillhandahålla ytterligare information innan vi kan bevilja betalningsvillkor. Sådana uppgifter kan till exempel bestå av bokslut eller samtycke från en vårdnadshavare.

Juridiska skyldigheter

Vi samlar in information som är nödvändig för att förhindra eller avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism, samt den information som behövs för att Neste ska kunna följa handelssanktioner, alltid i enlighet med lokal lagstiftning. Andra juridiska skyldigheter avseende behandling av personuppgifter åläggs oss genom exempelvis skatte- och bokföringslagstiftningen.

4.3 Kundservice och förbättring av tjänster

Vi registrerar samtal med kundtjänst och kreditkontroll, e-post och chattmeddelanden, så att vi kan svara på dina frågor och andra förfrågningar om våra produkter och tjänster. Vi använder samtalsinspelningar för att verifiera beställningar och för att upprätthålla och utveckla kvaliteten på vår kundtjänst. Det är vårt legitima intresse att förbättra våra tjänster.

4.4 Riktad marknadsföring

Vi samlar in information om dina kontakter och kommunikation med oss, samt om dina köp och användning av våra tjänster, inklusive elektroniska tjänster, till exempel Neste-appen och webbsidor, i enlighet med vårt berättigade intresse

 • för att bättre förstå användningstrender bland kunder
 • för att skapa en bättre kundupplevelse
 • för att utveckla våra tjänster och produkter ytterligare för att uppfylla kundernas intressen och behov
 • för att tillhandahålla våra tjänster och produkter.

Vi analyserar våra kunders användning av våra tjänster och produkter och sammanställer statistik om denna användning. Vi samlar också in data om dina åtgärder när du får våra marknadsföringsmeddelanden.

Baserat på de data vi har samlat in skapar vi en profil som beskriver dig som kund så noga som möjligt. Syftet är att kategorisera dig i olika segment baserat på exempelvis dina totala årliga inköp, din inköpsfrekvens eller vilket produktsortiment du använder. Vi riktar marknadsföringsbudskap baserat på de profiler vi skapar. De förmåner som erbjuds och innehållet i meddelandet varierar från kund till kund. Detta skapar mervärde för dig. Du kommer att få bättre tjänster och produkter och få marknadsföringsbudskap som bättre uppfyller dina behov. Dessutom gör det att vi bättre kan uppfylla kundernas ständigt föränderliga behov och önskemål.

Du har alltid rätt att begära information om din profil samt de personuppgifter och datakategorier som den bygger på. Dessutom kan du alltid avböja att ta emot den här typen av meddelanden. Vi ägnar oss inte åt profilering med rättsliga effekter eller andra betydande effekter som rör dig i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

4.5 Onlineannonsering

Vi marknadsför våra produkter och tjänster online, på vår egen eller våra partners webbplatser enligt vårt berättigade intresse. Marknadsföringen sker med hjälp av inriktningscookies som placeras på webbsidorna. Vi kan även rikta marknadsföring mot dig i sociala medier baserat på ditt telefonnummer, namn och e-postadress, om du inte har blockerat marknadsföring.

Vi kan också använda marknadsföringspartners som visar våra produkter och tjänster för dig på sina egna tjänster eller kanaler, men som inte har fått dina personuppgifter från oss. Om du vill förhindra sådan marknadsföring eller utöva någon av dina andra rättigheter, kontaktar du marknadsföringspartnern i fråga direkt.

4.6 Samtyckesbaserad marknadsföring

Elektronisk direktmarknadsföring baseras alltid på ditt samtycke och innehållet i meddelandena baseras på en kategori av produkter eller tjänster relaterad till din kundrelation. Vi använder elektronisk direktmarknadsföring via till exempel e-post, SMS eller push-meddelanden. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke, antingen genom att klicka på länken i meddelandet du får, genom att meddela Neste eller genom att ändra dina enhetsinställningar, antingen genom att inaktivera eller tillåta push-meddelanden.

4.7 Kundkommunikation

Vi kan skicka meddelanden till dig relaterade till vår kundrelation baserat på vårt berättigade intresse. Sådana meddelanden kan innehålla information och erbjudanden om produkter och tjänster. Meddelanden kan skickas som till exempel fakturabilagor. Vid behov kan vi även skicka säkerhetsdatablad till dig. För sådan kommunikation behöver vi inte ditt samtycke. För kundkommunikation använder vi elektroniska kanaler som e-post, SMS eller push-meddelanden.

4.8 Leverans av tävlingspriser

Vi använder dina personuppgifter för att leverera priser från tävlingar eller prisdragningar. Detta är baserat på ditt samtycke till villkoren och reglerna för tävlingen.

5. Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för de syften som anges i denna integritetspolicy. Personuppgifter raderas eller anonymiseras automatiskt från systemen när lagringstiden har löpt ut eller grunden för behandlingen inte längre finns. Det finns inga begränsningar för lagring av anonymiserade uppgifter.

 • Avtalsdata, såsom kundrelationsdata, lagras så länge kundrelationen existerar. Vi kommer sedan att lagra dina kunduppgifter i ytterligare två år för marknadsföringsändamål. Kundförhållandet anses avslutat om kundförhållandet inte har några transaktioner eller kontakter på två år.
 • Data som behandlas på grundval av juridiska skyldigheter lagras under den period som definieras av lokal lagstiftning. Lagringstiden för personuppgifter bestäms till exempel av lagstiftning som styr ekonomisk redovisning eller åtgärder mot penningtvätt.
  • I enlighet med bokföringslagen lagrar vi bokföring, såsom försäljningsfakturor, i sex år från utgången av det år då räkenskapsåret avslutades.
  • I enlighet med lagstiftningen mot penningtvätt ska kundkännedoms- och transaktionsdata lagras under en period av fem år från det att det permanenta kundförhållandet upphör. Dessa uppgifter innefattar personens namn, födelsedatum, personnummer och adress, företrädarens namn, födelsedatum och personnummer, en juridisk persons fullständiga namn, organisationsnummer, registreringsdatum, registreringsbefogenhet och adressen till den juridiska personens säte och, om denna skiljer sig, adressen till deras huvudsakliga verksamhetsställe och, i förekommande fall, bolagsordningen eller motsvarande.
 • Följande är exempel på personuppgifter som behandlas och lagras på grund av berättigat intresse: utveckling av tjänster med hjälp av inspelningar av telefonsamtal, direktmarknadsföring efter avslutad kundrelation och videoövervakning i butiker. Uppgifter av detta slag lagras så länge det finns skäl för behandling. Om kunden har möjlighet att invända mot behandlingen kommer uppgifterna att raderas.
 • Personlig information baserat på samtycke används endast för fördefinierade ändamål tills vidare eller tills du återkallar ditt samtycke. Detta inkluderar elektronisk direktmarknadsföring och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke.

6. Vem har tillgång till dina uppgifter?

Det är endast personer som behöver behandla personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter som har tillgång till kundernas personuppgifter. Alla sådana personer är bundna av sekretess.

När vi delar personuppgifter med andra organisationer säkerställer vi att vi endast delar dem för de syften som anges i denna integritetspolicy och att vi har ett berättigat skäl för att göra det. Vi delar personuppgifter inom Neste Group samt med tjänsteleverantörer och partners.

Företag i Neste-koncernen

Vi delar personuppgifter inom Neste Group när det är nödvändigt för de syften som nämns i denna integritetspolicy. Vi delar personuppgifter med andra koncernbolag i samband med exempelvis ekonomiadministration och kreditkontroll.

IKT-tjänsteleverantörer

Vi använder noggrant utvalda IKT-partners som tillhandahåller användarstöd, underhåll och utvecklingstjänster för IKT-system.

Marknadsföringstjänsteleverantörer

Vi använder noggrant utvalda leverantörer av marknadsföringstjänster, leverantörer av kommunikationstjänster och mediabyråer för att hjälpa oss leverera och framställa marknadsföringsinnehåll baserat på de personuppgifter vi samlar in från våra kunder.

Kundtjänstleverantörer

Vi delar personuppgifter med en extern tjänsteleverantör när de hanterar kundtjänst för vår räkning.

Kreditupplysningar och annan skälig försiktighet gällande kunder

Vi delar personuppgifter med noggrant utvalda kreditvärderingsinstitut när vi utvärderar dina beställningar, bedömer din kreditvärdighet och, vid behov, inkasserar förfallna fordringar från dig eller informerar dig om dina utestående fakturor från Neste. Våra partners genomför även obligatoriska bakgrundskontroller för vår räkning, efter behov, så att vi kan uppfylla våra skyldigheter som betaltjänstleverantör och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Leverantörer av betalnings- och faktureringstjänster Betrodda leverantörer av betalnings- och faktureringstjänster hjälper oss att behandla betalnings- och faktureringstransaktioner.

Leverantörer av transporttjänster och leverantörer av produkter

Vi lämnar ut personuppgifter till transporttjänsteleverantörer och produktleverantörer för att leverera de beställda produkterna till kunder. Andra partners Vi delar personuppgifter med våra partners för att exempelvis säkerställa att de kan tillhandahålla lämpliga förmåner när du använder vårt bonuskort vid Neste-stationerna. Vid behov delar vi under exceptionella omständigheter även personuppgifter med våra partners, till exempel för att skydda våra kunders egendom eller hälsa.

Myndigheter

Vi lämnar ut dina personuppgifter på begäran av en myndighet, i samband med rättsliga förfaranden, efter domstolsbeslut eller i samband med myndigheters processer.

Förvärv

I samband med affärsarrangemang kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till köpare och deras rådgivare.

7. Överföring av personuppgifter till tredjeländer

Vi överför eller delar inte dina personuppgifter utanför EU eller EES utan rättslig grund, och bara om de skyddas på ett adekvat sätt.

En del av våra tjänsteleverantörer finns utanför EES och vi överför personuppgifter till dem om det behövs för de syften som anges i den här integritetspolicyn.

Vi ser till att använda nödvändiga kontraktsenliga skyddsåtgärder (till exempel standardbestämmelser om dataskydd som godkänts av EU-kommissionen) när vi överför personuppgifter till sådana tjänsteleverantörer.

8. Hur säkerställer vi informationssäkerhet?

Vi gör allt vi kan för att hålla dina data säkra. Genom kontinuerlig och aktiv utveckling säkerställer vi att dina data förblir säkra.

Neste använder nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och rutiner för att skydda dina personuppgifter från förlust, missbruk, ändring eller förstörelse.

Alla Nestes anställda och entreprenörer är bundna av en informationssäkerhetspolicy som ger mer detaljerade instruktioner. De system och program som används för att behandla personuppgifter kan endast nås av personer som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.

Om de elektroniska uppgifterna hanteras av en tredje part på uppdrag av Neste, kräver Neste att den tredje parten i fråga följer omfattande informationssäkerhetskrav.

Om personuppgifter behandlas manuellt sker det i lokaler som är godkända för sådana ändamål. Lokalerna skyddas av nödvändiga fysiska skyddsåtgärder såsom passersystem och övervakningskameror.

9. Cookies

Neste använder cookies och liknande teknik på sin webbplats för att samla in och lagra information när besökare navigerar på webbplatsen. Genom att använda cookies kan vi:

 • se till att webbplatsen fungerar korrekt
 • förbättra användarupplevelsen genom att till exempel anpassa innehåll och annonser eller tillhandahålla funktioner för sociala medier
 • samla in information om ditt besök på webbplatsen för att analysera datatrafiken förse våra media-, annons- och analyspartners med information om hur du använder vår webbplats.

Vad är cookies?

När du besöker en webbplats kan den lagra eller hämta information om din webbläsare, vanligtvis i form av cookies. Den här informationen kan handla om dig, dina inställningar eller din enhet, eller så kan den användas för att anpassa webbplatsen aå att den fungerar som förväntat. Informationen gör det möjligt att tillhandahålla en mer anpassad upplevelse av tjänsten.

Du kan alltid ändra inställningarna eller neka att godkänna vissa typer av cookies genom att klicka på knappen för cookieinställningar längst ned på sidan. Syftet med cookies är att ge dig en mer anpassad upplevelse av tjänsten. Tänk därför på att din upplevelse av webbplatsen och de tjänster vi tillhandahåller kan påverkas om du blockerar cookies. Lär dig mer om vår Cookiepolicy.

10. Rättigheter relaterade till dina personuppgifter och hur du använder dem

Du kan utöva dina rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) genom att skicka in en begäran med formuläret på denna sida eller genom att kontakta vår kundtjänst. Vi kommer att besvara ditt ärende inom 30 dagar från att vi tar emot det. Begäran måste vara tillräckligt identifierad. Om din begäran är omfattande eller komplex kan handläggningstiden förlängas med upp till två månader. Vi kommer också att meddela dig om vi inte kan följa din begäran, till exempel radering av dina uppgifter, som vi är juridiskt skyldiga att behålla eller på annat sätt har rätt att behålla.

Vi kommer att bedöma förfrågningarna från fall till fall och, vid behov, begära ytterligare information från dig för att behandla den. Du måste vara beredd att bevisa din identitet. Du har rätt att använda dina rättigheter utan kostnad en gång per år.

Om Neste anser att begäran är uppenbart ogrundad eller oskälig kan Neste vägra att behandla begäran eller ta ut en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna. Din förfrågan, liksom den information du lämnar, kommer att lagras i våra system.

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att få veta vad och hur vi behandlar dina personuppgifter och att få en kopia av uppgifterna.

Rätt att begära rättelse av personuppgifter

Vi försöker alltid hålla dina personuppgifter uppdaterade, men om du märker att vi behandlar inaktuella eller på annat sätt felaktiga personuppgifter har du alltid rätt att be oss rätta dina personuppgifter.

Rätt att begära radering (rätt att bli bortglömd)

I vissa fall har du rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du kan utöva denna rätt om du till exempel tror att vi inte längre behöver dina personuppgifter för de syften som anges i denna integritetspolicy. När vi har verifierat att din begäran är korrekt kommer vi att radera dina personuppgifter, om vi inte behöver spara dem för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, till exempel i samband med bokföring. Dina personuppgifter kommer automatiskt att raderas från Nestes system efter de lagringsperioder vi anger eller när det inte finns någon juridisk skyldighet att behålla dem.

Rätt till begränsning av behandling

I vissa fall har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär att vi inte gör något med personuppgifterna förutom att lagra dem i våra IT-system. När vi har verifierat riktigheten av din begäran kommer vi att sluta behandla dina personuppgifter. Rätt att invända mot behandling Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i den normala verksamheten när behandlingen grundar sig på Nestes berättigade intresse. När vi tar emot din begäran utvärderar vi den noga och slutar behandla dina personuppgifter om behandlingen har varit ogrundad. Neste kan avslå din begäran om det finns övertygande berättigade skäl för behandlingen av dina personuppgifter.

Blockering av elektronisk direktmarknadsföring

Du har alltid rätt att vägra direktmarknadsföring. Det enklaste sättet att göra detta är att klicka på knappen "Avregistrera från marknadsföringslistan" i våra marknadsföringsmeddelanden. Du kan fortfarande få vissa marknadsföringsmeddelanden efter att marknadsföringsblockeringen har uppdaterats i våra system. Det beror på att vi i så fall har schemalagt överföringen av ett meddelande i förväg.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att be oss skicka dig – eller någon annan – en kopia av de uppgifter du har lämnat till oss i ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Denna rätt gäller endast för de personuppgifter som du har lämnat till oss när vi har samlat in dem på grundval av ditt samtycke eller ett avtal mellan dig och oss. När vi har verifierat riktigheten av din förfrågan kommer vi att skicka dina uppgifter till den adress som anges i din förfrågan.

Rätt att lämna klagomål till en dataskyddsmyndighet

Vi hoppas att du alltid kontaktar oss om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter. Men om du anser att vi inte har följt dataskyddslagarna när vi behandlat dina personuppgifter, har du rätt att lämna klagomål till dataskyddsmyndigheten (tietosuoja.fi/en/home). Du kan kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hem- eller arbetsland.

11. Skicka en sekretessförfrågan till Neste

 • Konsumentkund – skicka in en integritetsförfrågan
 • Företagskund – skicka in en integritetsförfrågan
  • Lägg till namnet på din kontaktperson (vem känner dig på Neste?) i fältet "Ytterligare information" i formuläret. Detta gör att vi lättare kan hitta dina personuppgifter.
 • Arbetssökande
  • Du kan hantera dina personuppgifter genom Nestes portal för karriärmöjligheter. Du kan ändra, uppdatera eller radera dina personuppgifter när som helst.
  • Vi kan använda lämplighetstester och/eller videointervjuer som del av rekryteringsprocessen. Du kan fråga vår tjänsteleverantör (RecRight) om ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter i samband med till exempel lämplighetstest och/eller videointervjuer. Videointervjuer lagras i 12 månader. Om det behövs kan du be RecRight att ta bort din video och ditt personliga konto genom att skicka ett e-postmeddelande till support@recright.com.
 • Anställd – se Nestes interna hemsida (Cosmos) för mer information
 • Tidigare anställd – kontakta tidigare chef eller HR.

12. Uppdateringar av integritetsmeddelandet

Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar av integritetsmeddelandet på vår webbplats.

13. Frågor om dataskydd?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter hos Neste och du inte hittar svaret på dessa sidor kan du ställa dina frågor genom att använda formuläret nedan eller genom att kontakta Nestes kundtjänst. Om du vill utöva dina dataskyddsrättigheter, skickar du in en integritetsförfrågan här.

Frågor om behandlingen av personuppgifter hos Neste? Skicka dina frågor med det här formuläret.

Vanliga frågor

 1. Min adressinformation är felaktig. Hur kan jag uppdatera den?
  Vi strävar efter att hålla dina uppgifter uppdaterade. Du kan meddela oss din ändrade adress eller andra uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst.
 2. Jag har problem med kortbetalningar eller med Neste-appen. Vad ska jag göra? '
  Kontakta vår kundtjänst.
 3. Jag vill inte längre använda Neste-appen. Hur kan jag radera mina data som är kopplade till den?
  Fyll i en GDPR-förfrågan här. Vi kan komma att radera de personuppgifter vi behandlar utan dröjsmål i den mån det inte finns någon juridisk skyldighet att behålla dem. Detta gäller bland annat användardata relaterade till Nestes elektroniska tjänster. Observera att om du använder ett Neste-mobilkort kommer vi att kontakta dig för att verifiera din identitet. Alla data relaterade till betalningsinstrument (såsom kunduppgifter) lagras i enlighet med lokal lag.
 4. Jag vill inte ha några marknadsföringsmeddelanden. Vad ska jag göra?
  Alla våra marknadsföringsmeddelanden innehåller möjligheten att återkalla samtycke genom att klicka på en länk i meddelandet. Du kan även meddela vår kundtjänst att du vill blockera marknadsföring genom att ringa 0200 80 100 (lokal nätavgift/mobilavgift) på vardagar kl. 08.00 till 16.00. Användare av Neste-mobilappen kan även hantera marknadsföringsmeddelanden i mobilappens inställningar.
 5. Kan ni skicka några klistermärken till mig?
  Tyvärr delar vi inte längre ut klistermärken.
 6. Jag fick ett meddelande om kundkännedom, och jag är lite förbryllad över adressen det skickades från. Är det ett nätfiskemeddelande?
  Kundkännedom bygger på lagstiftning som bland annat syftar till att förhindra penningtvätt, finansiering av terrorism och ekonomisk brottslighet. Därför ber vi dig att uppdatera dina uppgifter regelbundet via ett elektroniskt formulär. Vi skickar förfrågningar om att uppdatera kundinformation från e-postadressen noreply(a)markkinointi.neste.com.

PDF icon Skriv ut integritetsmeddelande.pdf