Hur säkerställer vi hållbarhet?

Att identifiera och välja bra partners är avgörande för leveranskedjornas hållbarhet. Därför börjar arbetet med att säkerställa hållbarheten i våra leveranskedjor redan innan ett avtal har tecknats eller råvarorna börjar levereras.

Alla partners måste uppfylla våra strikta hållbarhetskriterier och åta sig att utveckla sin verksamhet i framtiden. Vi utvärderar motpartens risker avseende säkerhet och rykte och genomför en omfattande utvärderingen av hållbarheten. Vi fortsätter endast de kommersiella förhandlingarna med godkända parter och kommer överens om detaljerade villkor som råmaterialet måste uppfylla.

Att känna till ursprunget för våra förnybara produkter är ett grundläggande krav som vi inte gör en kompromiss med. Oberoende expertpaneler verifierar årligen att alla andra strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter också följs. Vi samarbetar med våra långsiktiga partners avseende bland annat utbildning och kommunikation.