You are here

NEXBTL – det är den unika teknologin bakom Neste MY Förnybar Diesel (HVO)

Det tar bara fem minuter att ställa om från fossil diesel till Neste MY Förnybar diesel (HVO), men det har tagit betydligt längre tid för våra forskare att utveckla den unika NEXBTL-teknologin som gör det möjligt. Forskning och utveckling är ett av Nestes huvudfokus, för att hela tiden skapa och utveckla mer klimatsmarta produkter och utnyttja jordens resurser på ett mer effektivt sätt. Så bidrar vi till ett mer hållbart samhälle. Så här fungerar HVO.

Den innovativa NEXBTL-teknologin bygger på vätebehandling av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter. Det är denna teknologi som gör det möjligt att tillverka Neste MY Förnybar Diesel (HVO), en genialisk produkt gjord på förnybara råvaror, som helt kan ersätta fossil diesel. Neste är världsledande producent av HVO. Den största produkten är Neste MY Förnybar Diesel (HVO), men med NEXBTL kan vi även tillverka fossilfritt flygbränsle, bioplast med mera.

 

Historien bakom Neste MY Förnybar Diesel™

icondrop 1

Det många ser som avfall ser vi som värdefulla råvaror

NEXBTL-teknologin gör det möjligt att använda matavfall, fetter, restprodukter, vegetabiliska oljor och liknande som råvaror vid produktionen. Vi samlar in fetter och rester från livsmedelsindustrin och restprodukter från vegetabilisk oljetillverkning, totalt är det över tio olika råvaror som används. 

icondrop 2

Vi renar råvarorna

Innan råvarorna kan börja raffineras behöver de först renas ordentligt. Detta gör vi genom att processa dem med lera, syra, vatten och kaustiksoda. Det som inte går vidare till raffinering används för att göra biogas och kompost, och använt vatten renas igen.

iconrdrop3

Raffineringen är sista steget

Nu är de renade råvarorna redo att raffineras i den patenterade process som Neste har utvecklat under flera år – NEXBTL. Mycket lite material går till spillo. CO2e och biopropan blir kvar och kan säljas eller användas för att driva raffinaderiet. Vattnet renas i anläggningens eget vattenreningsverk. Användning av vätgas är en del av produktionsprocessen. Vid framställning av HVO används vätgas som delvis har sitt ursprung från fossil naturgas. Vätgasen är i sig inte att definiera som en råvara till produkten, utan vätgasen används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgör den helt förnybara råvarubasen. Slutprodukten består av spår av väte, närmare bestämt 0,8 procent av produktvikten.

iconrdrop3

Och resultatet blir: Den förnybara dieseln!

Med hjälp av NEXBTL-teknologin producerar Neste varje år över 3,5 miljoner kubikmeter Neste MY Förnybar Diesel (HVO)! En diesel som kan tankas i alla dieselmotorer istället för fossil diesel, och som minskar jordens CO2e-utsläpp med motsvarande utsläppen från tre miljoner bilar.

 

Hållbarhet ligger i Neste MY Förnybar Diesels DNA!

Vi köper bara in hållbart producerade råvaror. Våra kontrakt med förnybara råvaruleverantörer innehåller strikta villkor för hållbarhet; exempelvis engagemang för hållbarhet, skydd av biologisk mångfald och respekt för mänskliga rättigheter. Det är krav som måste uppfyllas innan ett kontrakt undertecknas. Nestes mål är att göra hela vår produktion koldioxidneutrala till år 2035.

Läs mer om Neste MY