För flygplatser

Flygplatser är viktiga för den ekonomiska utvecklingen då  de möjliggör turism och handel, skapar jobb och transporterar både människor och varor världen över. Samtidigt står flygplatser inför många utmaningar. Dessa omfattar buller, föroreningar och utsläpp. Därför har flygplatser mycket att göra när det gäller att till exempel minska utsläppen. Ett sätt är att investera i utveckling av hållbara flygbränslen. Flygplatser spelar en unik roll i utvecklingen av hållbara flygbränslen genom att de distribuerar produkterna via flygplatserna. Dessutom fungerar flygplatser som unika mötesplatser för olika intressenter inom flygbranschen, till exempel flygbolag, myndigheter, bränsledistributörer,  leverantörer samt kommuner.

Hållbart flygbränsle ger många ekonomiska och miljömässiga fördelar åt flygplatserna:

  •  Flygplatser kan bidra till att bekämpa klimatförändringarna genom att minska sina koldioxidavtryck.
  •  Flygplatserna kan minska de lokala utsläppen av växthusgaser väsentligt om flygplan och utrustning på marken drivs med alternativa bränslen, till exempel Neste MY Renewable Diesel och Neste MY Sustainable Aviation Fuel.
  •  Flygplatser kan växa och samtidigt uppfylla målen för minskade utsläpp av växthusgaser, till exempel Airport Carbon Accreditation Scheme.
  •  Flygplatser har en ställning som föregångare på området och kan anses vara miljömedvetna.
  •  Flygplatser har legitim anledning att växa och kan förbättra sitt PR- och marknadsföringsvärde genom att delta i SAF-utvecklingsprojekt. Dessutom framstår de som mer tilltalande och miljövänliga för allmänheten.