Vårt syfte: Att skapa en friskare planet för våra barn

Allt vi på Neste gör har ett enda syfte: att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Under de senaste tio åren har Nestes omställningsresa tagit företaget från att vara ett lokalt oljeraffinaderi till att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Vårt syfte driver oss till att söka efter nya sätt att minska den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären och ta fram innovativa cirkulära lösningar för att återanvända det kol som finns i omlopp om och om igen. Vårt mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Vi kämpar mot klimatförändringarna och verkar för en cirkulär ekonomi

Neste hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranscherna att göra sin verksamhet mer hållbar. Vi vill vara en plattform för förändring där diskussioner förs, innovationer testas och lösningar skapas.

Vår vision: Att leda på vägen mot en hållbar framtid tillsammans

Vår vision, att leda på vägen mot en hållbar framtid tillsammans, är ett uttryck för att vi tror på samarbete och vill vara delaktiga i att utveckla en mer hållbar framtid.

Neste deltar i utvecklingen av vår bransch tillsammans med relevanta branschorganisationer och icke-statliga organisationer, och har en aktiv och öppen dialog med alla våra intressenter. Vi stöttar våra lagstiftare och andra beslutsfattare i deras arbete genom att erbjuda våra expertkunskaper och information från vårt fält till stöd för deras beslut. Vi samarbetar med internationella universitet och forskningsinstitutioner.

Våra värderingar: Vår framgång skapas genom våra värderingar

Värderingarna är kärnan i kulturen på Neste. De är anpassade till vårt syfte och återspeglar vår strategi: snabbare, modigare och tillsammans.

Vi bryr oss​

  • Vi bryr oss om miljön, samhället och de kommande generationerna samtidigt som vi tar ansvar för att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet.
  • ​Vi bryr oss om säkerheten och välbefinnandet hos varandra och för människor runt oss.
  • ​Vi inkluderar och välkomnar alla på vår resa mot en hållbar framtid, vi värnar om mångfald och allas rätt att förverkliga sig själva.

Vi har modet

  • Vi visar vägen genom att utforska möjligheter och skapa nya lösningar.
  • Vi strävar efter förnyelse och excellens genom vårt innovativa sätt att arbeta och göra affärer.
  • Vi har modet att tänka, agera och lära oss snabbt. En uppriktig dialog och ständig utveckling är kärnan i vårt tänkande.

Vi samarbetar

  • Vi lyckas uppnå våra mål tillsammans.
  • ​Vi för samman anställda, kunder, partners och samhället – våra framgångar bygger på samarbete och innovation.
  • ​Vi uppmuntrar varandra och växer tillsammans genom att dela kunskap och feedback.