Syfte, vision och värderingar

Vårt syfte: Vi skapar en friskare planet för våra barn

Allt vi gör hos Neste har ett enda syfte: att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Under de senaste tio åren har Nestes omställningsresa tagit företaget från ett lokalt oljeraffinaderi till en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Vårt syfte driver oss till att söka efter nya sätt att minska den mängd koldioxid som släpps ut i atmosfären och ta fram innovativa cirkulära lösningar så att vi kan återanvända kolet om och om igen. Vårt mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Vi kämpar mot klimatförändringen och verkar för en cirkulär ekonomi

Neste hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranscherna att göra verksamheten mer hållbar. Vi vill vara en plattform för förändring där diskussioner förs, innovationer görs och lösningar tas fram.

Vår vision: Leda vägen mot en hållbar framtid tillsammans

Vår vision, att leda vägen mot en hållbar framtid tillsammans, uttrycker att vi tror på samarbete och vill vara aktivt delaktiga i att utveckla en mer hållbar framtid.

Vi deltar i utvecklingen av vår bransch tillsammans med relevanta branschorganisationer och icke-statliga organisationer, och har en aktiv och öppen dialog med alla våra intressenter. Vi stöttar arbetet för lagstiftare och andra beslutsfattare genom att erbjuda expertkunskaper och information från vårt fält till stöd för deras beslut. Vi samarbetar med internationella universitet och forskningsinstitutioner.

Våra värderingar: Vår framgång bygger på våra förnyade värderingar

Värderingarna är kärnan i vår kultur hos Neste. De är anpassade till vårt syfte och återspeglar vår strategi (linkki): snabbare, modigare och tillsammans.

Vi bryr oss

  •  Vi bryr oss om miljön, samhället och de kommande generationerna samtidigt som vi har ansvar för att bedriva en framgångsrik affärsverksamhet.
  •  Vi bryr oss om säkerheten och välbefinnandet för varandra och för människor runt oss.
  •  Vi inkluderar och välkomnar alla på vår resa mot en hållbar framtid, vi värnar om mångfald och allas rätt att förverkliga sig själva.

Vi har modet

  •  Vi visar vägen genom att utforska möjligheter och skapa nya lösningar.
  •  Vi strävar efter förnyelse och excellens genom vårt innovativa sätt att arbeta och göra affärer.
  •  Vi har modet att tänka snabbt, agera snabbt och lära oss snabbt. En uppriktig dialog och ständig utveckling är kärnan i vårt tänkande.

Vi samarbetar

  •  Vi lyckas uppnå våra mål tillsammans.
  •  Vi för samman våra människor, kunder, partner och samhällen – våra framgångar bygger på samarbete och innovation.
  •  Vi uppmuntrar varandra och växer tillsammans genom att dela kunskap och feedback.