Fördelar för passagerare

Miljökostnaderna för flygresor är enorma och växer hela tiden. För både affärs- och privatresenärer är flygresor ofta det största bidraget till utsläppsavtrycket för växthusgaser. Resenärer tänker allt mer på sitt koldioxidavtryck och letar efter sätt att minska sin inverkan på miljön. En del resenärer har dragit ned på eller upphört med flygandet på grund av den så kallade Greta-effekten (insikt i mänsklighetens inverkan på planeten och en önskan om att göra skillnad) och flygskam.

I vissa fall är det dock nödvändigt att flyga, och därför krävs det sätt att begränsa flygresornas avtryck. Det finns lösningar som minskar utsläppen från flyget, men en del av dessa löser inte problemet med direkta utsläpp, eller så är de ännu inte kommersiellt tillgängliga och i bruk. Flyget behöver minska sina egna utsläpp, och då kan alternativa bränslen i form av hållbara flygbränslen vara en lösning. Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ finns tillgängligt på marknaden som ersättning för fossilt jetbränsle i syfte att minska de direkta utsläppen från flyget.

För affärsresenärer ger hållbara flygbränslen många fördelar:

  •  Företag som använder flygplan som drivs med hållbart flygbränsle har minskat affärsresenärernas avtryck och bidrar även till att minska klimatförändringarna.
  •  Företagen har en ställning som föregångare på området och kan anses vara miljömedvetna, ansvarstagande företag och samhällsmedborgare.
  •  Företag har legitim anledning att växa och kan förbättra sitt PR- och marknadsföringsvärde genom att delta i SAF-utvecklingsprojekt. Dessutom framstår de som mer tilltalande för allmänheten.

Fördelar för passagerare:

  •  Passagerarna kan bidra till att minska klimatförändringarna genom att minska sina koldioxidavtryck.
  •  Passagerare anses vara socialt ansvarstagande medborgare.
  •  Passagerarna kan skaffa fördelar och förmåner via lojalitetsprogram.