Vår inverkan på miljön

Vi har åtagit oss att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. Våra mål är: 

  •  Att minska kundernas utsläpp av växthusgaser genom våra förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030;
  •  Att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

Vi identifierar, analyserar och mäter också hela tiden de ekonomiska följderna av klimatförändringarna för vår verksamhet. 2019 åtog vi oss att tillämpa TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rapportprinciper för att informera om klimatrelaterade ekonomiska risker i den framtida rapporteringen.

Läs mer om vårt koldioxidhandavtryck.

Läs mer om vårt koldioxidavtryck.