Vår inverkan på miljön

Vi har åtagit oss att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. 2019 presenterade vi två ambitiösa nya klimatmål som  del av vår förnyade strategi. Eftersom vi även behöver minska den direkta klimatpåverkan av våra egna aktiviteter, har vi förfinat det andra målet igen i april 2020. De två målen är:

  •  Att minska kundernas utsläpp av växthusgaser genom våra förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030;
  •  Att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

Vi identifierar, analyserar och mäter också hela tiden de ekonomiska följderna av klimatförändringarna för vår verksamhet. 2019 åtog vi oss att tillämpa TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rapportprinciper för att informera om klimatrelaterade ekonomiska risker i den framtida rapporteringen.

Läs mer om vårt koldioxidhandavtryck.

Läs mer om vårt koldioxidavtryck.