Vår personal

Våra framgångar bygger på vår personal. De är den ledande kraften bakom Nestes omställning till en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar, och det är deras passion för att skapa en friskare planet för våra barn som gör oss unika.

Eftersom affärsmiljön förändras, måste också vårt arbetssätt förändras. Vår omställning innebär nya utmaningar för vår personal – men förändringen utgör också en spännande utmaning. För att kunna genomföra vår strategi och öka tillväxten styrs vårt arbete av våra värderingar.

Vi förnyade våra värderingar 2019 och lanserade dem i början av 2020. De visar sig i våra anställdas handlingar och sätt att arbeta varje dag. Våra värderingar diskuteras och återspeglas under informationsmöten, teamsamtal och enskilda utvecklingssamtal, och integreras i personalprocesser, undersökningar och kommunikation.