Strategi

Nestes strategi 

Målet för oss på Neste är att leverera unikt värde genom våra förnybara och cirkulära lösningar. Vi fortsätter vår tillväxt och vår omställning som världens ledande producent av hållbart flygbränsle och förnybar diesel och som tillverkare och föregångare inom mer hållbara materiallösningar för polymer- och kemiindustrin. Neste har som mål att:

  • Minska våra kunders växthusgasutsläpp varje år med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030.
  • Uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.
  • Minska utsläppen från användningsfasen för våra sålda produkter med 50 procent till 2040 jämfört med nivåerna 2020.

Kärnan i vår strategi "Att ta ansvar för förändringen” fokuserar på  lönsam tillväxt och effektivitet.

 

Lönsam tillväxt

  • Expandera den globala råvarubasen. Neste kommer att fortsätta att växa och stärka vår position inom värdekedjan för råvaror, som avfall och restprodukter, nya vegetabiliska oljor och flytande plastavfall. 
  • Tillväxt på attraktiva marknader. Genom att etablera närvaro på utvalda marknader kan vi finnas där för kunder och deras behov för att de ska kunna fortsätta utvecklas och blomstra. Det gäller alla affärsområden men inom den närmaste framtiden särskilt för förnybart flyg samt förnybara polymerer och kemikalier. 

Effektivitet

  • Större valmöjligheter med anpassningsbar verksamhet. När vi ökar våra möjligheter att välja mellan olika råvaror, produkter och marknader kan vi bli mer anpassbara i en föränderlig omvärld. Det stärker även vår kapacitet att optimera våra processer, från början till slut, något som är grunden för Nestes värdeskapande och konkurrensfördel. det handlar om att kunna utnyttja vår förmåga att kombinera insikter företaget har inom dynamiken på råvarumarknaden, regleringar och våra kunders preferenser.
  • Fokus på att förbättra effektiviteten. Neste intensifierar vårt arbete med att öka vår konkurrenskraft och effektivitet. Det innefattar en översyn av fasta kostnader och att arbeta med vårt nettorörelsekapital samt på längre sikt en organisatorisk utveckling med digitalisering och projektutveckling.

 

Neste fortsätter att hålla en hög standard inom hållbarhet och sträva mot vår hållbarhetsvision. Säkerhet är fortfarande hjärtat i vår verksamhet; alltid, överallt.

Neste strategy