You are here

Strategi

Snabbare, modigare och tillsammans

Nestes strategi är ”snabbare, modigare och tillsammans”. Den kommer ur insikten om att det inte finns någon tid att förlora när gällande bekämpningen av klimatförändringarna och den globala utmaningen med plastavfall. För att lyckas stävja dessa måste vi agera. Vara modiga och ta fram nya lösningar som vi levererar snabbare än någonsin – tillsammans.

En global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar

Nestes mål är att vara globalt ledande inom förnybara och cirkulära lösningar. För att uppnå detta har vi åtagit oss att:​

  • Minska våra kunders växthusgasutsläpp varje år, med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030.
  • Uppnå egen koldioxidneutral produktion år 2035. Växa våra marknader för  förnybar flygindustri och polymerverksamhet.
  • ​ Bli en leverantör av lösningar för kemisk återvinning.
  • ​ Expandera vår unika och globala plattform för råmaterial från avfall och biprodukter.
  • Fortsätta att vara världsledande inom förnybara produkter med en marknadsandel på minst 40 procent.
  • Överträffa våra konkurrenter i att skapa värde.

Våra tre strategiska prioriteringar

  1. Öka volymerna av förnybara och cirkulära lösningar snabbt och djärvt . Neste vill fortsätta att vara marknadsledande inom förnybara bränslen för vägtransporter, men vi vill även skapa exponentiell tillväxt genom att erbjuda förnybart jetbränsle till flygbranschen och expandera vår verksamhet inom förnybara polymerer och kemikalier.
  2. Öka vår innovationsgrad. Innovation har en nyckelroll i den strategi som ska utöka vår verksamhet snabbare och modigare. Innovationsenhetens roll inom Neste är att säkerställa tillväxt för den nuvarande verksamheten och skapa plattformar för nya affärer. Det sker genom bland annat omfattande samarbete med forskningsinstitut och andra partners i värdekedjan.
  3. Öka effektiviteten i verksamheten. Neste vill fortsätta öka effektiviteten i vår verksamhet, både för förnybara och fossila produkter