You are here

Strategi

Snabbare, modigare och tillsammans

Nestes strategi kallas ”snabbare, modigare och tillsammans”. Den återspeglar insikten att det inte finns någon tid att förlora när det gäller bekämpningen av klimatförändringen eller att ta sig an utmaningen med plastavfall. För att lyckas måste vi agera, ta fram nya lösningar och leverera dem snabbare och modigare än någonsin – tillsammans.

En global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar

Vårt mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. För att uppnå detta har vi åtagit oss att:

  •  Minska våra kunders växthusgasutsläpp varje år, med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030.
  •  Uppnå koldioxidneutral produktion år 2035. Bredda våra slutmarknader till förnybar flygindustri och polymerverksamhet.
  •  Bli en lösningsleverantör för kemisk återvinning.
  •  Expandera vår unika och globala plattform för råmaterial från avfall och biprodukter.
  •  Fortsätta att vara världsledande inom kapacitet för förnybara produkter med en marknadsandel på minst 40 %.
  •  Överträffa våra konkurrenter när det gäller att skapa värde.

Våra tre strategiska prioriteringar

  1. Öka volymerna snabbare och djärvare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi fortsätter att vara marknadsledande inom förnybara vägtransporter, men skapar också exponentiell tillväxt genom att erbjuda förnybart jetbränsle till flygbranschen och expandera vår verksamhet inom förnybara polymerer och kemikalier.
  2. Öka innovation. Innovation har en nyckelroll i vår strategi för att öka våra affärer snabbare och modigare. Innovationsenhetens roll inom Neste är att säkerställa tillväxt för de nuvarande verksamheterna och skapa nya affärsplattformar. Detta sker genom omfattande samarbete med forskningsinstitut och partners i värdekedjan.
  3. Öka effektiviteten i verksamheten. Vi ökar effektiviteten i vår verksamhet, både inom förnybara och fossila produkter