You are here

Strategi

Nestes strategi 

Nestes mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranschen att göra sin verksamhet mer hållbar. För att uppnå det har vi åtagit oss att: 

●    Varje år minska våra kunders växthusgasutsläpp, med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter fram till 2030.

●    Uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

●    Minska utsläppsintensiteten** i användningsfasen för våra sålda produkter med 50 procent till 2040 jämfört med nivåerna 2020.

De centrala delarna av vår strategi är följande: 

 

  1. Växa marknaden för våra förnybara och cirkulära lösningar. Neste vill fortsätta leverera till befintliga och nya kunder inom vägtransport, flyg och polymer och kemikalier. Vi fortsätter utöka vår produktionskapacitet och kommer stärka och expandera vår insamling av förnybara och cirkulära råvaror.
  2. Att skapa nya marknader för att driva långsiktig tillväxt. Inför nästa fas av tillväxt arbetar vi vidare med nya innovationer och kommersialiserar nya typer av förnybara och cirkulära lösningar. Neste kommer fortsätta att ha en stark närvaro på våra viktigaste marknader samt arbeta för att skapa nya möjligheter på nya marknader, för att ännu bättre kunna tjäna våra kunder.  
  3. Driva på differentiering och hållbart värdeskapande. Vi kommer utveckla vår förmåga att samla in och utföra avancerade processer av råvarorna till våra förnybara lösningar. Neste har för avsikt att utveckla nästa generation av teknologiska lösningar i enlighet med vår vision om att leda vägen mot en hållbar framtid tillsammans.
  4. Stärka vår grund. Neste kommer att intensifiera våra insatser för att kunna garantera en konsekvent säker verksamhet och vi kommer även att utveckla vår digitala kapacitet. Vi fortsätter arbeta för att uppnå våra åtaganden mot klimatet och att garantera hög standard i allt vi gör som gäller hållbarhet och säkerhet.