Lär dig mer om våra produkter

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100)

Neste MY Förnybar Diesel™ är en förnybar diesel som vi har utvecklat för att minska klimatpåverkan från våra vägtransporter.

Neste MY Förnybart Flygbränsle™

Neste MY Förnybart Flygbränsle™ minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 % jämfört med fossila bränslen. Bränslet utgör en omedelbar lösning som minskar de direkta koldioxidutsläppen från flyget.

Förnybart och återvunnet plast

Neste RE är en plastråvara som har tillverkats helt av förnybara och återvunna råmaterial.

Vilka är vi?

Neste kämpar mot klimatförändringen och verkar för en cirkulär ekonomi. Vi hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranscherna att göra verksamheten mer hållbar.

Strategi

Nestes strategi kallas ”snabbare, modigare och tillsammans”. Den återspeglar insikten att det inte finns någon tid att förlora när det gäller bekämpningen av klimatförändringen eller att ta sig an utmaningen med plastavfall.

Syfte, vision och värderingar

Allt vi gör hos Neste har ett enda syfte: att skapa en mer hälsosam planet för våra barn. Under de senaste tio åren har Nestes omställningsresa tagit företaget från ett lokalt oljeraffinaderi till en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.
Artikel

Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Vår satsning på förnybara bränslen drivs av hur världens energibehov ökar samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna.

Vi håller dig uppdaterad med de senaste klimatsmarta nyheterna!

Behöver du vara påläst? Det rör sig snabbt på den fossilfria fronten. Varannan månad skickar vi ut ett nyhetsbrev om lagstiftning, miljömål, drivmedel och inspirerande exempel. Teckna dig här!

Senaste nyheter & artiklar