Om Neste - Vilka är vi

Neste kämpar mot klimatförändringen och verkar för en cirkulär ekonomi. Vi hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranscherna att göra verksamheten mer hållbar.

Vi är världens största producent av förnybar diesel och förnybart jetbränsle raffinerat från avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom polymer- och kemikaliebranscherna. Vi genomför också tekniskt avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter och utforskar sätt att börja använda plastavfall som råmaterial vid tillverkning av ny plast. År 2020 var Nestes intäkter 11,8 miljarder euro. År 2020 valdes Neste till det tredje mest hållbara företaget i världen.

Vårt mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vi strävar efter att hjälpa våra kunder minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton varje år till 2030.

Förnybar vägtransport

Affärsenheten erbjuder Neste MY Renewable Diesel™ och gör det möjligt för våra kunder att minska utsläppen av växthusgaser (GHG) med upp till 90% jämfört med fossil diesel under livscykeln. Som en drop-in-lösning möjliggör Neste MY Renewable Diesel en effektiv minskning av växthusgasutsläpp inom transportsektorn.

Förnybart flyg

Affärsenheten förväntas spela en viktig roll för att hjälpa flygbranschen uppnå sina mål med minskade utsläpp. Vi kommer att ha kapacitet att producera mer än 1 miljon ton förnybart flygbränsle årligen 2022. Under hela livscykeln har NesteMY Sustainable Aviation Fuel™ upp till 80 procent mindre koldioxidavtryck jämfört med fossilt flygbränsle.

Förnybara polymerer och kemikalier

Affärsenheten utvecklar förnybara och cirkulära lösningar för plast- och kemikaliesektorerna tillsammans med sina partners i värdekedjan. Våra lösningar bidrar till att minska beroendet av råolja och hjälper oss i kampen mot klimatförändringarna och utmaningen med det globala plastavfallet.

Förnybarhetsplattform

Förnybarhetsplattformen gör att Neste kan öka sin produktionskapacitet och plattform för råmaterial. Vi har fler än 10 olika globalt anskaffade förnybara råmaterial i vår portfölj.

Oljeprodukter

Affärsområdet erbjuder oljeprodukter av hög kvalitet och tillhörande tjänster för vägtransport, flyget, den marina sektorn, oljebranschen och den petrokemiska industrin. Vi är kända för att vara tillförlitliga, flexibla och erbjuda ett omfattande sortiment, hög leveranstrygghet och effektiv verksamhet. Som del av vår systematiska affärsutveckling utforskar vi nya sätt att öka hållbarheten i vår verksamhet och andelen hållbara och återvunna råvaror som framtida råmaterial för raffinering av fossila bränslen.

Marknadsföring och tjänster

Affärsområdet erbjuder hållbara lösningar som uppfyller behoven hos en lång rad kunder och B2B-partners. Vårt nätverk med nästan 1 000 stationer täcker fyra länder i Östersjöområdet: Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vi använder data, insikter och digitalisering för att stötta tillväxt, kvalitet och effektivitet. Vi strävar efter att utveckla ett varierat sortiment med tjänster som en del av vårt utbud och att vara där kunderna finns – i den mobila sfären.