Om Neste - Vilka är vi

 

Neste kämpar mot klimatförändringarna och verkar för en cirkulär ekonomi. Vi hjälper kunder inom transport, stadsbyggnad, flyg samt polymer- och kemikaliebranschen att göra sin verksamhet mer hållbar.

Vi är den ledande producenten i världen av förnybar diesel, förnybart flygbränsle samt råvara till polymer- och kemikalieindustrin. Neste utför även avancerad raffinering av högkvalitativa oljeprodukter och utvecklar nya tekniker för att använda plastavfall som råvaror vid tillverkning av ny plast. Vår ambition är att vårt raffinaderi i Borgå i Finland ska bli det mest hållbara raffinaderiet i Europa till 2030 och att produktionen ska bli koldioxidneutral till 2035. Det pågår för närvarande ett arbete med att introducera återvunna och förnybara råvaror till raffineringen, såsom förvätskat plastavfall. 

Under 2023 var Nestes intäkter 22.9 miljarder EUR och jämförbar EBITDA var 3,458 miljoner EUR. Antalet anställda under 2023 var i snitt 6 018 personer. Neste tillverkar förnybara produkter vid våra raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore från förnybara råvaror, vår produktionskapacitet är för närvarande 5,5 miljoner ton. När utbyggnaden i Rotterdam är genomförd kommer det att ytterligare öka företagets totala produktionskapacitet för förnybara produkter till 6,8 miljoner ton i slutet av 2026.

Vårt mål är att vara en global ledare inom förnybara och cirkulära produkter. Vårt engagemang i att stötta våra kunder minska sina utsläpp är starkt, målet är att sänka deras utsläpp av växthusgaser med minst 20 miljoner ton årligen fram till 2030.

Förnybart flyg

Vårt arbete med förnybara flygbränslen kommer spela en viktig roll för att hjälpa flygbranschen uppnå sina mål om minskade utsläpp. Under hela livscykeln har Neste MY Förnybart Flygbränsle ™ upp till 80 procent lägre koldioxidavtryck jämfört med fossilt flygbränsle.

LÄS MER

Förnybara polymerer och kemikalier

Neste utvecklar förnybara och cirkulära lösningar för plast- och kemikaliesektorerna, tillsammans med sina samarbetspartners i värdekedjan. Våra lösningar bidrar till att minska branschens beroende av råolja och bidrar både i kampen mot klimatförändringarna och den globala utmaningen med plastavfall.

LÄS MER

Förnybar vägtransport

Inom detta affärsområde tar vi fram Neste MY Förnybar Diesel™, vilken gör det möjligt för våra kunder att minska sina utsläpp av växthusgaser (GHG) med upp till 90 procent jämfört med fossil diesel under hela livscykeln. Neste MY Förnybar Diesel är en drop-in lösning som möjliggör en effektiv minskning av växthusgasutsläpp inom transportsektorn.

LÄS MER

Förnybarhetsplattform

Förnybarhetsplattformen gör att Neste kan öka sin produktionskapacitet och plattform för råmaterial. Vi har fler än tio olika globalt anskaffade förnybara råmaterial i vår portfölj.

LÄS MER

Oljeprodukter

Detta affärsområde erbjuder oljeprodukter av hög kvalitet och tillhörande tjänster för vägtransport, flyg, den marina sektorn, oljebranschen och den petrokemiska industrin. Neste är kända för att vi är tillförlitliga, flexibla och att vi kan erbjuda ett omfattande sortiment, hög leveranstrygghet och en effektivt driven verksamhet. Som en del av vår systematiska affärsutveckling utforskar vi nya sätt att öka hållbarheten i denna del av verksamheten och andelen hållbara och återvunna råvaror som möjliga råmaterial för raffinering av fossila bränslen i framtiden.

LÄS MER

Marknadsföring och tjänster

Neste erbjuder hållbara lösningar som uppfyller behov och krav hos en rad kunder och B2B-partners. Vårt nätverk med nästan 1 000 tankstationer täcker fyra länder i Östersjöområdet: Finland, Estland, Lettland och Litauen. Vi använder data, insikter och digitalisering för att stötta tillväxt, kvalitet och effektivitet i verksamheten. Neste strävar efter att utveckla ett varierat sortiment av tjänster som en del av vårt utbud, samt  att vi ska vara där kunderna finns – i den mobila sfären.