Viktiga fördelar

Vad är Neste MY Sustainable Aviation Fuel?

Upp till 80 % mindre koldioxidavtryck jämfört med fossila jetbränslen

Bränslet har ett mindre miljöavtryck jämfört med fossila bränslen. Under sin livscykel, inklusive inverkan från produktion och logistik, kan Neste MY Sustainable Aviation Fuel uppnå en minskning av utsläppen av växthusgaser på upp till 80 % jämfört med fossilt jetbränsle.

Råmaterial från 100 % förnybara avfalls- och restprodukter

Neste MY Sustainable Aviation Fuel är ett hållbart flygbränsle som tillverkas av råmaterial från 100 % förnybara avfalls- och restprodukter. Råmaterialet vi använder för att tillverka bränslet utgörs bland annat av använd matlagningsolja och animaliskt fett.

Kraftigt minskade lokala utsläpp

Neste MY Sustainable Aviation Fuel ger kraftigt minskade lokala utsläpp. Bränslet kan minska utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid. Dessutom är förbränningen ren, det vill säga den sker utan svavel, syre och aromatiska föreningar, och energiinnehållet är högre.

Kvalitetskrav

Neste MY Sustainable Aviation Fuel är kemiskt identiskt med vanligt flygbränsle. Bränslet uppfyller de höga krav på säkerhet och kvalitet som ställs inom flygsektorn och är certifierat enligt ASTM D7566.

Lättanvänt och 100 procent utbytbart

Bränslet är 100 % kompatibelt med den befintliga jetmotortekniken och infrastrukturen för bränsledistribution när det blandas med fossilt jetbränsle (D1655). Därmed är inga ytterligare investeringar eller modifieringar  nödvändiga. I ren form är bränslet godkänt som ASTM (D7566). Vid blandning med konventionellt fossilt flygbränsle upp till maxnivån 50 procent certifieras bränslet om som D1655.

Utmärkt prestanda

Det höga cetantalet på 75 och däröver säkerställer en effektiv och ren förbränning med Neste MY Sustainable Aviation Fuel. Det har högre energiinnehåll än konventionellt fossilt flygbränsle. I tester utförda av Lufthansa bekräftades Neste MY Sustainable Aviation Fuels utmärkta prestanda. 1 500 ton mindre CO2-utsläpp och 1 % lägre bränsleförbrukning jämfört med vanligt jetbränsle. Såväl flygplan som motorer fungerade utmärkt,  också förbränningskammare, turbiner och motorernas bränslesystem var i perfekt skick både medan provflygningarna pågick och efteråt. Flygplanets bränsletankar visade inga tecken på skador eller korrosion, och bränslet höll mycket hög kvalitet även efter långvarig lagring.

Utmärkta lagringsegenskaper

Neste MY Sustainable Aviation Fuel är ett rent kolväte och kan därför lagras under längre tidsperioder utan kvalitetsförlust eller ansamling av vatten.

Överlägsen prestanda i kallt väder

Neste MY Sustainable Aviation Fuel har en fryspunkt på -47 °C och lägre, och är därför lämpat för användning i extrem kyla.

​Används kommersiellt

Idag används Neste MY Sustainable Aviation Fuel kommersiellt på marknaden och produktionsvolymerna ökar. Neste samarbetar med Air BP för att leverera hållbart flygbränsle till den svenska marknaden och Caens flygplats i Frankrike. Bränslet levereras också till Lufthansa och används löpande vid Frankfurts flygplats.