You are here

HVO100 - Förnybar Diesel med lägre miljöpåverkan

HVO100 från Neste MY är ett nästan helt fossilfritt och förnybart diesel. Nå målen mot ett fossilfritt Sverige, du kan göra göra din omställning redan på fem minuter, så lång tid som det tar att fylla upp tanken. Läs mer om varför du ska ställa om.

Vad är HVO100 från Neste?

Icon Pistol

Enkel omställning

Enkelt att byta! Behåll dieselfordonen och anläggningsmaskinerna, byt bara bränsle.

Icon Emissions

Minskade utsläpp

Påverka klimatförändringen med 70-90% mindre CO2e-utsläpp, och minska de lokala utsläppen.

Icon Renewable Fuel

Förnybart och hållbart

Neste MY Förnybar Diesel™ är tillverkat av avfallsfetter, restfetter och vegetabiliska oljor klassificerade som vätebehandlad vegetabilisk olja (HVO100).

Fler fördelar med Neste MY Förnybar Diesel

Mindre miljöavtryck

Förutom stora minskningar av lokala utsläpp från avgasrören (som NOx och partiklar) minskar även utsläppen av växthusgas med 70-90%*.

Hög prestanda

Med ett högt cetantal på 70–95 säkerställer Neste MY effektiv och ren förbränning som ger fordonet extra kraft jämfört med till exempel traditionell biodiesel (FAME).

 

Lägre underhållskostnader jämfört med andra förnybara alternativ

Neste MY Förnybar Diesel är av högre kvalitet, vilket innebär färre serviceintervaller. Det behövs inte heller någon modifiering av motorerna, det är bara att tanka och köra.

Överlägsen prestanda i kallt väder

Lämplig för mycket kalla väderförhållanden, ner till –30 grader. Oavsett vilka råmaterial som används, garanterar Neste att bränslet överträffar de inhemska klimatkraven och ger säkra resor. 

 

Utmärkta lagringsegenskaper

Bränslet kan lagras under lång tid utan att tappa kvalitet, utan tillväxt av mikroorganismer (alger) och utan att samla på sig vatten.

Ingen blandningsgräns

Bränslet kan användas rent (100 % Neste MY Förnybar Diesel), eller i valfritt blandningsförhållande med vanlig fossil diesel. Bara att tanka och köra.

 

Rent kolväte

Neste MY Förnybar Diesel är nästan en kemisk kopia av fossil diesel och fungerar därför likadant i en dieselmotor, men med fördelen att det brinner något renare.

 

Luktfri

Bränslet är fritt från svavel, syre och aromatiska föreningar!

 

Tillsatser för att vårda ditt fordon

Neste MY innehåller tillsatser. Additivet rengör motorn och motverkar uppbyggnaden av avlagringar. Förbränningen förbättras och kombinerat med korrosionsskydd ger det ett bättre skydd mot rost, avlagringar, filterigensättningar och är anpassat för nordiska vägförhållanden.

Lösningen för att förbättra den lokala luftkvalitén

Vetenskapliga studier och tester ute på vägarna har visat att om du tankar 100% Neste MY Förnybar Diesel minskar utsläppen även med:

  • 33%** lägre nivåer av fina partiklar
  • 9%** mindre kväveoxider (NOx)
  • 30%** mindre kolväten (HC)
  • 24%** lägre kolmonoxid (CO) -utsläpp
  • reducerade nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

De lokala utsläppen kan naturligtvis minskas effektivt genom att investera i en ny fordonsflotta, till exempel fordon med elmotorer eller de allra modernaste teknikerna. Sådana investeringar kanske inte är möjliga på kort sikt då det är en enorm investering som ska vara långsiktig. Men för att ändå klara av målen mot fossilfrihet redan idag erbjuder Neste MY Förnybar Diesel en dropin-lösning som alla dieselfordon kan använda direkt.

*) Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU-direktiv
**) Dessa genomsnittliga utsläppsminskningar baseras på Neste MY Förnybar Diesel och HVO-bränslen när 100% Neste MY Förnybar Diesel har använts som bränsle i pre Euro VI fordon eller pre Tier IV mobila maskiner. Utsläppen från fordonen har jämförts med konventionell svavelfri diesel. Resultaten har publicerats i 40 vetenskapliga publikationer. Godkänt av ledande tillverkare.

Fördelar för fordonsflottor

Vår HVO100 har låga utsläppsnivåer. Genom att byta till förnybar diesel kan fordonen bidra till att förbättra den lokala luftkvaliteten. Utsläppen av växthusgaser minskas, vilket gör bränslet till ett utmärkt alternativ för exempelvis stadsbussar och lastbilar. Eftersom HVO har nästan samma kemiska sammansättning som fossil diesel krävs inga ytterligare investeringar eller modifieringar av fordonen. Nestes bränsle uppfyller standarden EN15940 för parafiniska bränslen. De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO100 i sina motorer.

Beräkna dina CO₂e besparingar här!

Räkna på hur mycket du kan reducera din växthusgasutsläpp genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel i jämförelse mot fossil/traditionell diesel
Din årliga dieselkonsumtion
1 000 liter
Fossil diesel
3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med traditionell diesel
 
vs
Neste MY Logo
0,3 tCO₂eq
Årliga utsläpp med Neste MY Förnybar Diesel
 
 
2,7 tCO₂eq
Dina årliga besparingar av växthusgasutsläpp
Lokala luftföroreningar påverkar både hälsa och miljön. Människor kan bli sjuka och förkorta den förväntade livslängden. Föroreningarna bidrar även till växtskador, korrosion, nedsmutsning övergödning, försurning och klimatförändringar.
Få rapport

 nestemy

Byt redan idag! Här kan du tanka HVO100 Neste MY Förnybar Diesel. 

Hitta återförsäljare

 

Upptäck fördelarna med att byta till HVO100 Neste MY Förnybar Diesel

Följ droppen

Följ droppen och upptäck många av fördelarna med att byta till HVO Neste MY Förnbyar Diesel

Läs mer om Neste MY