Vad är HVO100 Neste MY Förnybar Diesel för något?

Vad är HVO100 Neste MY Förnybar Diesel för något?

Neste MY Förnybar Diesel är en hydrerad vegetabilisk olja (HVO100), som sänker växthusgasutsläpp från dieselmotorer. Neste MY Förnybar Diesel är ett HVO100-drivmedel, vilket innebär att det är HVO diesel i sin renaste form, som sänker växthusgasutsläpp (CO2e) med upp till 90%*. Drivmedlet är fullt kompatibelt med alla dieselmotorer och befintlig infrastruktur för distribution av dieselbränsle – från raffinaderier till servicestationer och slutanvändare. Genom att välja Neste MY kan företag börja nå sina klimatmål redan idag. Det är bara att tanka och köra!
  
Neste MY är baserat på NEXBTL-teknologin, en patenterad produkt från vårt eget forsknings- och utvecklingsarbete. Teknologin gör att man kan tillverka förnybar diesel av hög kvalitet från 100% förnybara råvaror såsom avfall, restprodukter, vegetabiliska oljor och andra förnybara råvaror. 

Show More

Vetenskapliga studier och fältstudier** har visat följande fördelar gällande lokala utsläpp vid användning av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) jämfört med fossil diesel:

  • upp till 33 % färre mikropartiklar 
  • upp till 30 % färre kolväten (HC)
  • upp till 24 % lägre utsläpp av kolmonoxid (CO)
  • upp till 9 % färre kväveoxider (NOx) 
  • lägre nivåer av polyaromatiska kolväten (PAH)

Lokala utsläpp kan också effektivt reduceras genom att investera i en ny fordonsflotta med elektriska motorer, eller de modernaste dieselmotorerna. Neste MY Förnybar Diesel HVO diesel är en drop-in-lösning som befintliga fordon kan använda direkt. Motorer som är gamla och mindre avancerade har mer att tjäna sett till minskade utsläpp genom att tanka HVO bränsle, Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

Produkten Neste MY Förnybar Diesel visar att enskilda beslut spelar roll och kan ha en stor positiv inverkan. Vill du ta ansvar över minskade växthusgasutsläpp, då är det lätt att välja ett förnybart bränsle som HVO100 istället för fossil diesel.   

Vill du veta mer om hur din verksamhet kan tjäna på att gå över till HVO100 / förnybar diesel? Våra nedladdningsbara whitepapers ger dig mer data och insikter.

Här kan du tanka HVO diesel (HVO100)

Tanka HVO (till kartan över tankstationer).

HVO tanka förnybar diesel HVO100

Fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

co2 emissions icon

90 % lägre växthusgasutsläpp med HVO100

Över drivmedlets livscykel jämfört med fossil diesel. 
leaf icon

Tillverkad av förnybara råvaror

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är tillverkad av 100 % förnybara råvaror.
check box icon

Kompatibel med alla dieselmotorer, nya som gamla

Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan användas i alla dieseldrivna fordon och motorer.
pistol icon
En snabb och enkel övergång

Man behöver inga nya distributionssystem eller modifiera dieselmotorerna för att gå över till Neste MY Förnybar Diesel (HVO100). Det är bara att tanka och köra!

indicator map icon
Finns över hela världen

Neste MY Förnybar Diesel är tillgängligt i Norden, Europa, Nordamerika och andra länder runt om i världen.

jerry can icon
Inga kompromisser

Neste MY Förnybar Diesel  (HVO100) ger samma höga prestanda och räckvidd som fossil diesel med renare förbränning, fritt från orenheter som svavel, syreföreningar eller aromatiska föreningar.

storage icon
Utmärkta lagringsegenskaper

Neste MY Förnybar Diesel kan lagras väldigt länge. Det drar inte till sig vatten vilket innebär att det i princip inte finns någon risk för försämrad produktkvalitet eller mikrobiell tillväxt (alger) vid korrekt hantering och förvaring. Det har en enastående stabilitet vilket ger utmärkta lagringsegenskaper.

high performance icon
Hög prestanda

Tack vare det höga cetantalet i Neste MY Förnybar Diesel kommer partikelfilter inte att brytas ner lika snabbt och mängden avgaser reduceras.

tried and tested icon
Beprövad och testad

Neste, världens största tillverkare av förnybar diesel, har länge producerat högkvalitativa förnybara bränslen som godkänts av de flesta ledande tillverkare.

euro_icon_128
Ett kostnadseffektivt val

Neste MY Förnybar Diesel är en kostnadseffektiv lösning som sänker växthusgasutsläpp, särskilt när man använder beräkningen ”well-to-wheels” och den totala ägandekostnaden (TCO).

cold weather performance icon
Stark prestanda i kalla klimat

Neste MY Förnybar Diesel kan användas i väldigt kalla väderförhållanden, ned till -30 °C, samma som fossil diesel. Det höga cetantalet medför att HVO100 brinner mer effektivt och därför startar fordonet lättare i kalla förhållanden än med fossil diesel.

”Följ droppen” och titta närmare på fördelarna med HVO diesel, Neste MY Förnybar Diesel

Neste MY Förnybar Diesel: en översikt 

Ladda ner Neste MY:s produktfaktablad här. Du kan dela det med dina kollegor. 

Ladda ner

SE-SV Product Info

Hitta tankstationer eller distributörer (HVO100)

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

*Metoden för beräkning av livscykelutsläpp och utsläppsreducering följer det andra EU-direktivet om förnybar energi (2018/2001/EU)
**Beräkningarna för genomsnittliga utsläppsminskningar är baserade på 100 % användning av Neste MY Förnybar Diesel i fordon före Euro VI eller mobil utrustning före Euro IV. Fordonsutsläppen har jämförts med vanlig diesel.

Läs mer om Neste MY