Frakttransport i Europa

Frakttransport i Europa

Vägtransporter är ryggraden i den europeiska ekonomin och det är helt avgörande för de integrerade europeiska logistik- och transportsystemen. Vägtransporter är den viktigaste fraktmetoden med stor marginal. Det används för att leverera varor över hela Europa på ett snabbt, effektivt, flexibelt och kostnadseffektivt sätt. Vägtransporter kommer att öka över de kommande årtiondena: en konservativ beräkning räknar med en transportökning på 30% över de kommande tolv åren1. Det är dock även en stor utsläppskälla. Man har gjort stora framsteg med att sänka utsläppen, men det behövs fler lösningar för att kunna nå målen för lägre utsläpp.

Enligt Europeiska kommissionens påverkansbedömning2 kommer merdelen av tunga fordon vara dieseldrivna år 2030. Neste MY Förnybar Diesel kan redan idag sänka växthusgasutsläppen med upp till 90%* över bränslets livscykel jämfört med fossila bränslen.

kid in a car

Fakta och siffror

truck with cargo icon

75.3%

Vägtransporter står för 75,3 % av de totala frakterna på land3
fleet icon

6,2 MILJONER

Det finns 6,2 miljoner medelstora och tunga kommersiella fordon på vägarna i EU4
calendar icon

13 ÅR

Den genomsnittliga åldern för medelstora och tunga fordon i EU är 13 år5
tank icon

97%

97 % av den tunga fordonsflottan i EU drivs av diesel6
 
REDUCE GREENHOUSE GAS (GHG) EMISSIONS

25%

Tunga fordon står för en fjärdedel av CO2-utsläppen från transportsektorn7
km icon

1.7

Varor färdas över 1,7 miljarder kilometer på europeiska vägar8

Neste MY Förnybar Diesel kan sänka växthusgasutsläppen för alla dieseldrivna fordon med upp till 90%* över bränslets livscykel jämfört med fossila bränslen.

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

Läs mer om Neste MY