You are here

Fossilfri diesel minskar era CO2e-utsläpp och tar er närmare kommunens hållbarhetsmål

När Sveriges kommuner rankas efter hållbarhet, är användandet av förnybara drivmedel och utsläpp av växthusgaser två av parametrarna ni bedöms efter. Att gå över till HVO Neste MY ger en snabb, positiv miljöeffekt och visar allvaret bakom ert miljöarbete. Neste MY Förnybar Diesel tillverkas av förnybara råvaror och ger markant lägre CO2e-utsläpp. Dessutom passar den alla dieselmotorer, vilket gör att ni slipper modifieringar eller dyra nyinvesteringar i fordonsflottan.
 

Ja, det är faktiskt möjligt, och det krävs inga investeringar. Vår guide går igenom allt ni behöver veta för att göra er kommun till ett föredöme, bland annat:

  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Fördelarna med att agera redan idag
  • Hur ni går tillväga rent konkret

Gratis guide om förnybara drivmedel

Kommun