Förnybar diesel tar er närmare kommunens hållbarhetsmål och CO2-budget!

Förnybar diesel tar er närmare kommunens hållbarhetsmål och CO2-budget!

När Sveriges kommuner rankas efter hållbarhet, är användandet av förnybara drivmedel och utsläpp av växthusgaser två av parametrarna ni bedöms efter. Att gå över till HVO Neste MY ger en snabb, positiv miljöeffekt och visar allvaret bakom ert miljöarbete. Neste MY produceras av 100%  förnybara råvaror, och ger upp till 90% mindre CO2e-utsläpp. Dessutom passar den alla dieselmotorer, vilket gör att ni slipper modifieringar eller dyra nyinvesteringar i fordonsflottan. Lösningen finns här och nu, varför vänta på att andra lösningar blir tillgängliga? Vi måste agera nu!

I vår guide går vi igenom allt ni behöver veta för att göra er kommun till ett föredöme, bland annat:

  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Fördelarna med att ställa om redan idag
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen!

Gratis guide om förnybara drivmedel

Left column

Ville du veta mer?

KONTAKTA OSS

*Metoden som används för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsbesparingar överensstämmer med EU: s direktiv om förnybar energi (2009/28 / EG).
**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.