Säkerhet och kvalitet

Säkerhet har högsta prioritet inom flygbranschen, där jetbränslet har en central roll. Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ är ett ASTM D7566-certifierat bränsle som är säkert att använda under flygningar när det blandas med vanligt jetbränsle.

För att vanligt Jet A och A1 ska användas som bränsle för trafikflyg måste de vara certifierade enligt ASTM D1655 för att uppfylla vissa egenskaper. Bränslet certifieras med en ASTM-standard med beteckningen ASTM D1655. Allt jetbränsle som levereras har ett kvalitetscertifikat som visar att det uppfyller ASTM D1655. Utan det här certifikatet är bränslet antingen underkänt eller så krävs en ny certifiering.

Förnybart jetbränsle har samma kvalitetsspecifikation som Jet A och A1 (ASTM D1655), och har beteckningen ASTM D7566. Alla aspekter av tillverkning, certifiering, blandning, hantering och distribution av jetbränsle hanteras av ett erfaret Neste-team tillsammans med våra respekterade partners. Nestes hållbara flygbränsle uppfyller alla strikta säkerhetsstandarder och riktlinjer för användning i trafikflyget.

Om ASTM

American Society for Testing and Materials (ASTM International) är en internationell standardorganisation som utvecklar och publicerar tekniska standarder för en lång rad produkter, material, system och tjänster. Med över 12 500 ASTM-standarder finns tillgängliga globalt, och specifikationerna tas fram tillsammans med branschexperter på frivillig grund.