Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Världens energibehov ökar, samtidigt som vi har klimatmål med krav på minskade utsläpp. Hur ska vi få energin att räcka till – utan att förstöra vår planet för kommande generationer? Hållbar utveckling är närvarande i vårt företag, både i den forskning vi gör och i dagliga diskussioner i möten och fikarum. Våra satsningar bidrar till hållbarare samhällen. Förutom fossilfria bränslen utvecklar vi också biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel tillsammans med partners. Om ett oljebolag kan ställa om och minska utsläppen motsvarande vad tre miljoner bilar släpper ut på ett år, då är förändring möjligt. Följ med oss framåt mot ett fossilfritt samhälle.

 

Start your Journey to Zero!

Subscribe and get inspiration and insight for your Journey to Zero.