Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Världens energibehov ökar, samtidigt som vi har klimatmål med krav på minskade utsläpp. Hur ska vi få energin att räcka till – utan att förstöra vår planet för kommande generationer? Hållbar utveckling är närvarande i vårt företag, både i den forskning vi gör och i dagliga diskussioner i möten och fikarum. Våra satsningar bidrar till hållbarare samhällen. Förutom förnybara bränslen utvecklar vi också biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel tillsammans med partners. Om ett oljebolag kan ställa om och minska utsläppen motsvarande vad tre miljoner bilar släpper ut på ett år, då är förändring möjligt. Följ med oss framåt mot ett fossilfritt samhälle.

 

Artikel

Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Nestes satsning på fossilfria bränslen drivs av hur världens energibehov ökar samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna.

Hållbarhet hos Neste

Nestes omställningsresa har tagit oss från att vara ett lokalt oljeraffinaderi till att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar.

Vår inverkan på miljön

Vi har åtagit oss att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. 2019 presenterade vi två ambitiösa nya klimatmål som del av vår förnyade strategi.

Hur säkerställer vi hållbarhet?

Att identifiera och välja bra partners är avgörande för leveranskedjornas hållbarhet. Därför börjar arbetet med att säkerställa hållbarheten i våra leveranskedjor redan innan ett avtal har tecknats eller råvarorna börjar levereras.

Vår personal

Våra framgångar bygger på vår personal. De är den ledande kraften bakom Nestes omställning till en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar, och det är deras passion för att skapa en friskare planet för våra barn som gör oss unika.

Samhället

Vi anser att etiskt arbete också är framgångsrikt arbete. Vårt mål är att bedriva vår verksamhet etiskt, med integritet och i enlighet med gällande lagstiftning, hela tiden och överallt. Vi accepterar ingen form av mutor eller korruption i vår verksamhet.

Start your Journey to Zero!

Subscribe and get inspiration and insight for your Journey to Zero.