Vägen mot ett fossilfritt Sverige

Nestes satsning på fossilfria bränslen drivs av hur världens energibehov ökar samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna.

Hållbarhet utgör kärnan i allt vi gör

Världens energibehov ökar, samtidigt som vi kämpar med att möta klimatförändringarna. Hur ska vi få energin att räcka till – utan att förstöra vår planet för kommande generationer? Globala åtaganden för att nå uppsatta hållbarhetsmål kräver stora ansträngningar för att minska utsläppen. Användningen av fossila råmaterial som kol, olja och gas måste minskas kraftigt – och förändringen måste ske snabbt.

Mot ett fossilfritt Sverige

Vägen mot ett fossilfritt Sverige.

Sverige har mycket högt ställda mål för att minska koldioxidutsläppen från transportsektorn: 2030 ska utsläppen ha minskat med 70 %, och 2045 ska Sverige vara helt fossilfritt. Det är en ambition som vi välkomnar. Vi är en av många aktörer på en global marknad, men vi är stora inom vårt område och vi känner ett ansvar att leda utvecklingen mot en hållbar värld. Hållbart tänkande styr hela vårt företag, i allt från vår omfattande forskning och utveckling till dagliga diskussioner i möten och fikarum, vi är mycket stolta över att rankas som nummer 3 i världen på CDP:s globala 100-lista över världens mest hållbara företag.

Nestes satsningar bidrar till hållbara samhällen

Neste MY Förnybar Diesel, som lanserades för 11 år sedan, är en innovation som har minskat utsläppen av växthusgaser dramatiskt. Du som redan tankar HVO100 tankar faktiskt redan Neste MY! Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Lika mycket som tre miljoner bilar släpper ut under ett helt år. Idag är vi världens ledande tillverkare av förnybara drivmedel för transportindustrin.

Förutom i den landburna transportsektorn satsar vi på flygindustrin. Människor vill både se världen och resa effektivt i jobbet, samtidigt som man vill göra gott för miljön. Här är förnybara flygbränslen en del av lösningen.

Vi fortsätter även utveckla biobaserade plaster, kemikalier och förnybara lösningsmedel tillsammans med våra kunder och partners. Vårt samarbete med Ikea är ett bra sådant exempel.

Vi har investerat ungefär 1,5 miljarder euro för att kunna producera 2,6 miljoner ton förnybara bränslen årligen. Neste är idag världens största producent av förnybar diesel med en produktion på 3,5 miljoner kubikmeter per år, och kapaciteten utökas ständigt för att möta den ökade efterfrågan på förnybara bränslen. Målsättningen är att nå upp till 5,1 miljoner kubikmeter år 2022. En ökning som blir vårt effektiva bidrag för att bekämpa de globala klimatutsläppen.

Artikel

Rätt leverantör – nyckeln till vår hållbarhet

På Neste köper vi endast in hållbart producerade råmaterial. Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och vi arbetar långsiktigt med detta.
Artikel

Hållbarhet hela vägen

För att kunna producera vår diesel för hållbara transporter krävs en mycket medveten process.
Artikel

Fossilfritt Sverige – vägen till hållbara transporter

Neste MY Förnybar Diesel är det enda drivmedlet på marknaden där omställningen kan ske omedelbart utan ändringar i er befintliga fordonsflotta.
Neste nyhetsbrev

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Teckna dig för vårt nyhetsbrev om allt som rör fossilfritt och alternativa bränslen, lagstiftning, Sveriges miljömål med mera.

* obligatoriskt

Vänligen fyll i nedan på vilka sätt Neste får ha kontakt med dig.

Du kan när som helst välja att avsluta din prenumeration av vårt nyhetsbrev genom att klicka på länken längst ner i mailet. Mer information om hur vi hanterar dina personuppgiter finner du på vår hemsida, Neste.se

Vi använder Mailchimp som vår marknadsföringsplattform. Genom att klicka nedan för att prenumerera, godkänner du att din information överförs till Mailchimp för hantering. Läs mer om Mailchimps persondatahantering här.