You are here

Bygg

Ställa om Byggsektorn

Många kunder kräver hållbart när de köper tjänster och produkter. 80% av transport- och byggsektorns fordon drivs fortfarande av fossila bränslen.  Det kan ni dra nytta av, genom att erbjuda era kunder just hållbara tjänster. Då står ni ut från mängden och blir mer attraktiva i upphandlingsprocesserna.  Vår förnybara diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger 70-90% lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselfordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar, på arbetsplatsen.

LADDA NER DIN EGEN GUIDE

construction 400x400

Ställ om på bara 5 minuter

Vi listar tipsen för din omställning! Många undrar om Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer? Och ja, det gör det, även i entreprenadmaskiner, dieselaggregat och dieselvärmare vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselmotorer. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar, på arbetsplatsen. Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • ​ Varför hållbarhet blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret för att ställa om

 

Ställ om på bara 5 minuter

Vi listar tipsen för din omställning! Många undrar om Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer? Och ja, det gör det, även i entreprenadmaskiner, dieselaggregat och dieselvärmare vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselmotorer. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar, på arbetsplatsen.

Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • ​ Varför hållbarhet blir ett måste
  • ​ Fördelarna med förnybar diesel
  • ​ Hur ni går tillväga rent konkret för att ställa om

Gratis guide för en klimatsmartare byggbransch

Left column

Ville du veta mer?

Kontakta oss

Vi listar tipsen!

Ladda ner din egen guide

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.