You are here

Bygg

Fler och fler kunder kräver fossilfria lösningar. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transport- och byggsektorns fordon fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår fossilfria diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger markant lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselfordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar, på arbetsplatsen.
 

Fördelarna när ni ställer om till Neste MY Förnybar Diesel

Icon Fuel Pistol

Enkel omställning

Enkelt att byta! Behåll dieselfordonen och maskinerna, byt bara bränsle. 

Icon Emissions

Minskade utsläpp

Påverka klimatförändringarna med minskade CO2e-utsläpp, och minska de lokala utsläppen.

Icon Checkbox

Miljökrav

Möt kundernas miljökrav. I allt fler upphandlingar är ”fossilfritt” ett krav.

Fossilfria fordon gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Fler och fler kunder kräver fossilfria lösningar. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transport- och byggsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår fossilfria diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger upp till 90% lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer, även entreprenadmaskiner, dieselaggregat och dieselvärmare vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselmotorer. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar, på arbetsplatsen.

Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbarhet blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret

Gratis guide för en fossilfri byggbransch

Bygg

 

Fordon och maskiner går som de ska så vi har inget negativt att säga om HVO. Det känns bra att kunna dra vårt strå till stacken för miljön!

- Henrik Wänger, arbetsledare för Peab Anläggning i Linköping och Norrköping

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få reda på hur Neste kan hjälpa just ditt företag.

KONTAKTA OSS

 

Läs mer om Neste MY

Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel

Vad är skillnaden på Neste MY Förnybar Diesel och biodiesel?

Hur produceras förnybar diesel?