Bygg

De gula fordonen kan vara nyckeln till en mer hållbar byggbransch

Vi ser dem överallt; hjullastare, bandgrävare, vältar, dumprar, lastmaskiner, snöplogar, byggkranar, grävare, kompressorer, generatorer: De Gula Fordonen. Och de allra flesta körs på diesel och släpper ut växthusgaser och partiklar som skadar både klimatet och närmiljön. De senaste åren har politiker, och även media, hållit fram eldrift som den viktigaste ersättningen för fossila bränslen. Och det är lätt att förstå varför: el producerad av vatten-, vind- och kärnkraft släpper inte ut växthusgaser när den driver fordon. Men alla fordon är långt ifrån en fossilfri lösning och det finns fortfarande enorma begränsningar vad gäller prestanda, räckvidd samt kostnad.

Minska beroendet av fossila drivmedel

Parallellt med ökad effektivitet och lägre förbrukning (genom ECO-driving och teknisk utveckling) är det viktigt att minska transporternas beroende av fossila drivmedel. I närmare 200 år har vi förlitat oss på fossila källor för att driva vägtransporter och entreprenadfordon. Vi måste fasa ut det fossila och använda oss av de lösningar som redan finns tillgängliga.

HVO100 för att kostnadseffektivt nå hållbarhetsmålen

Det ställs allt högre krav på hållbart byggande inom byggbranschen och att minska utsläppen från transporter fordon och byggmaskiner är ett stort steg på vägen till att nå kundernas miljökrav och hållbarhetsmålen. HVO100 går att tanka direkt i alla dieselmotorer, vilket innebär att man slipper investera i nya fordon eller modifiera motorerna hos befintliga fordon. De gula fordonen som tankas med förnybar diesel (HVO100) kan alltså vara nyckeln till en mer hållbar byggbransch, redan idag. Neste MY Förnybar Diesel HVO100 är en produkt som framställs av vegetabiliska oljor och restprodukter, bland annat slakt- och fiskavfall. Den är kemiskt näst intill identisk med fossil diesel men ger upp till 90% mindre utsläpp av växthusgaser vilket åtskiljer HVO100 från andra alternativ av biobränsle. HVO har bara funnits för kommersiellt bruk sedan 2016, men som en relativt ny produkt har den väckt både intresse och många frågor hos byggföretag, entreprenörer och andra som kör dieseldrivna fordon eftersom HVO är så lätt att ställa om till.

Vill du veta mer? Ladda ner vår guide.

LADDA NER DIN EGEN GUIDE

bygg

Din guide till att våga tanka nytt!

Vi listar tipsen för din omställning! När du vågar tanka nytt minskar du inte bara dina koldioxidutsläpp, du sticker även ut bland konkurrenterna. Eftersom 80 procent av transport- och byggsektorns fordon ännu drivs av fossila bränslen blir ni ett mer attraktivt val i upphandlingsprocesserna när ni ställer om till HVO100.
 
Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot hållbarhetsmålen och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:
  • Varför hållbarhet är ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret för att ställa om

Din guide till att våga tanka nytt!

Vi listar tipsen för din omställning! När du vågar tanka nytt minskar du inte bara dina koldioxidutsläpp, du sticker även ut bland konkurrenterna. Eftersom 80 procent av transport- och byggsektorns fordon ännu drivs av fossila bränslen blir ni ett mer attraktivt val i upphandlingsprocesserna när ni ställer om till HVO100.
 
Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot hållbarhetsmålen och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:
  • Varför hållbarhet är ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret för att ställa om

Gratis guide för en klimatsmartare byggbransch

Left column

Vill du veta mer?

Kontakta oss

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).

**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.