You are here

Tillhör du någon av följande branscher?

 

 

Hittar du inte din bransch?

Kontakta oss för att få reda på hur Neste kan hjälpa just ditt företag.

KONTAKTA OSS

 

 

 

Hela flottan ska vara fossilfri år 2025 och det är tusentals bilar, vissa av dem ägda av åkare som kör för Bring. Och närtransporter i känslig stadsmiljö ville vi prioritera. För att snabbt kunna ställa om alla dieselbilar valde vi att börja med HVO Neste MY – enkelt, bara att tanka direkt, från en dag till en annan.

Catherine Löfquist, Hållbarhetschef, Bring

 

Vi började med Neste MY i Sälen för tre år sedan, och har nu sedan två år Neste MY i alla våra pistmaskiner på alla våra destinationer i Sverige. Det är ju delvis en del av vårt hållbarhetsarbete, att vara varsamma med vår natur och inte skapa onödiga utsläpp.

Per Granås, Driftansvarig, SkiStar