Tillhör du någon av följande branscher?

 

 

Hittar du inte din bransch?

Kontakta oss för att få reda på hur Neste kan hjälpa just ditt företag.

KONTAKTA OSS

 

 

 

Hela flottan ska vara fossilfri år 2025 och det är tusentals bilar, vissa av dem ägda av åkare som kör för Bring. Och närtransporter i känslig stadsmiljö ville vi prioritera. För att snabbt kunna ställa om alla dieselbilar valde vi att börja med HVO Neste MY – enkelt, bara att tanka direkt, från en dag till en annan.

Catherine Löfquist, Hållbarhetschef, Bring

 

“Vårt huvudsakliga uppdrag är att bygga ny infrastruktur, med system och anläggningar för den nya bebyggelsen. Vårt mål är att vara helt klimatneutrala till år 2025, och för att uppnå det jobbar vi med energisystem, avfallsförbränning, källsortering, matavfall, transporter, spillvärme med mera, och hittills har vi fått ner våra CO2-utsläpp med en fjärdedel.”

Jan Fjordell, VD för Tekniska Verken