Biobränsle

Biobränslen – vägen till att sänka utsläppen av växthusgas

Under 2019 låg den globala konsumtionen av råolja på 4 525 miljoner ton oljeekvivalent (Mtoe). Eftersom transportindustrin står för 60% av den volymen har man satt ambitiösa mål för att reducera mängden växthusgasutsläpp. För att uppnå målen kan transportföretag använda sig av lite olika lösningar, som att exempelvis byta till förnybara alternativ och andra alternativ med lägre utsläpp, såsom biobränslen och eldrivna fordon.

tanker trailers loaded with biofuel being transported by a lake in a pristine, forested area

Vad är biobränslen?

Biobränslen är bränslen som tillverkas av förnybara råvaror, såsom biomassa eller oljor och fetter från förnybara källor. Fossila bränslen tillverkas av resurser som inte är förnybara och de släpper ut kol i atmosfären. När man jämför de två alternativen så släpper biobränslen ut betydligt mindre växthusgaser över sin livscykel. Förnybara bränslen tillverkas dessutom av material som redan har använts (till exempel avfall och rester) eller olja från växter som kan absorbera CO2 igen från luften via fotosyntes.

Show More

Många blandar ihop förnybar diesel (t.ex. hydrerad vegetabilisk olja, HVO) och konventionell biodiesel (t.ex. fettsyrametylester, FAME, eller rapsmetylester, RME). Även om båda bränsletyperna av förnybara råvaror så är de olika produkter. Konventionella biobränslen tillverkas huvudsakligen från vegetabiliska oljor såsom rapsolja eller sojaolja, medan förnybara bränslen i högre utsträckning tillverkas från avfall och restfett och restoljor. Avancerad produktionsteknologi säkerställer att de bibehåller en hög kvalitet. 

De största skillnaderna mellan förnybar diesel och konventionell biodiesel finns i kvaliteten och lagringsegenskaperna. Den kemiska sammansättningen i konventionell biodiesel skiljer sig från fossil och förnybar diesel, vilket begränsar hur de kan användas i bränsleblandningar.

Faktorer att tänka på

automotive_icon

RÄCKVIDD

Hur långt du kan köra på en tank eller laddning.
bio_raw_materials_icon

TILLGÄNGLIGHET

Antalet platser där du kan tanka eller ladda.
checkbox_icon

TANKNINGSTID/LADDTID

Hur lång tid det tar att tanka eller ladda.
emissions_icon

INVESTERINGSKRAV

De aktuella fordonens kompatibilitet eller möjliga behov av att investera i en ny fordonsflotta.
 
emissions_icon

PRESTANDA I KALLA KLIMAT

De lägsta temperaturerna som fordonen kan användas i.
emissions_icon

SÄNKNING AV VÄXTHUSGASUTSLÄPP

Sänkning av växthusgasutsläpp jämfört med fossila bränslen, särskilt när man använder beräkningen ”well-to-wheels” och den totala ägandekostnaden.

Jämförelse av alternativa bränslen

De vanligaste alternativa drivmedlen i Sverige är biogas, etanol, biodiesel, förnybar diesel (HVO) och vätgas. Du hittar en kort beskrivning av de olika alternativen här nedan. Vi har inkluderat elektrisk-/batteridrift i vår jämförelse även om merparten av elektricitet i europeiska länder inte kommer från förnybara källor ännu.

HVO eller förnybar diesel

HVO är en förnybar diesel av hög kvalitet som har en kemisk sammansättning som liknar fossil diesel. Den är tillverkad  av 100 % förnybara råvaror och kan användas som drop-in-bränsle. I Sverige säljer Neste HVO100 under varumärket Neste MY Förnybar Diesel.

Du kan tanka förnybar diesel till alla dieseldrivna fordon utan att göra ändringar i motorn eller investera i nya fordon. När man använder Neste MY Förnybar Diesel sänker man också utsläppen av kväveoxid (NOx) och partiklar, särskilt med äldre fordon som använder äldre motorer. Förnybar diesel fungerar precis som fossil diesel: den behåller sina arbetsegenskaper ner till -30°C och kan lagras under en väldigt lång tid. Det går också att blanda förnybar diesel med fossil diesel i vilket förhållande man vill.

Neste MY Förnybar Diesel säljs via Nestes distributörer på över 350 stationer i Sverige.

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel här.

biobränsle

1 Räckvidd minskas vid låg temperatur. 2 Varierar beroende på el källa. 3 Varierar beroende på källa.

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

Läs mer om Neste MY