You are here

Vi accelererar den cirkulära ekonomin

Eftersom förbrukningen av plaster fortfarande förväntas öka, måste man snabbt utveckla lösningar för att stävja de växande klimatutsläppen samt ta tag i den globala utmaningen med plastavfall. Neste tror att en accelererad förändring av den cirkulära ekonomin inom plastindustrin erbjuder lösningar på bådadera.

Neste har undertecknat åtagandet Plastics Pledge för att stödja införandet av återvunna och biobaserade plaster i Europa. Vi stöder aktivt initiativ, som plaståtagandet European Plastics Pact, för att accelerera övergången till en cirkulär ekonomi inom plastindustrin.

Neste accelerating circularity

Neste har redan länge åtagit sig att främja en cirkulär ekonomi. Vi stöder europeiska och globala ansträngningar för att snabba på förändringen mot en plastekonomi som baseras på en cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Här ger vi exempel på hur Neste stöder en cirkulär ekonomi inom plastbranschen:

 1. Avfall och rester som förnybara råmaterial
  Neste tillverkar olika förnybara produkter, till exempel förnybara kolväten och propan för tillverkning av polymerer och kemikalier, av 100-procentigt förnybara råmaterial. För närvarande utgör avfall och rester 80 procent av Nestes användning av förnybara råmaterial och år 2025 siktar vi på att andelen är 100 procent.
 2. Kemisk återvinning av plastavfall
  Neste samarbetar och deltar i investeringsprojekt med flera partner som ingår i värdekedjan för plast för att utveckla tekniker och kapacitet för kemisk återvinning. Det här bidrar till en ökad materialcirkulation och återvinning av plaster. Det hjälper till att minska behovet av materialflöden till soptippar eller avfallsförbränningsanläggningar samtidigt som det hjälper till att förebygga skräp i miljön
 3. Neste RE – förnybart och återvunnet
  Nestes nya produkt, Neste RE, är ett miljövänligare avfalls- och restbaserat råmaterial som ska ersätta fossila råmaterial vid tillverkningen av ny plast. Neste RE utgörs till 100 procent av förnybara och återvunna material.
 4. Går att återvinna
  Material som tillverkas av Neste RE lämpar sig för återanvändning oh återvinning efter användningen på samma sätt som traditionell plast. Det här bidrar till en ökad återvinning av plast och minskar behovet av deponi och förbränning av detta värdefulla material. Det hjälper också till att svara på den globala utmaningen med plastavfall.