Vi accelererar den cirkulära ekonomin

Eftersom förbrukningen av plaster förväntas fortsätta öka, behöver nya lösningar för att stävja utsläpp och motverka globalt plastavfall utvecklas. Neste tror att en ökning av den cirkulära ekonomin inom plastindustrin kan erbjuda lösningar på båda dessa problem.

Neste har undertecknat åtagandet Plastics Pledge för att stödja införandet av återvunna och biobaserade plaster i Europa. Vi stöder aktivt initiativ, som åtagandet European Plastics Pact, för att accelerera övergången till en cirkulär ekonomi inom plastindustrin.

Neste accelerating circularity

Neste har sedan tidigare åtagit sig att främja en cirkulär ekonomi. Vi stöder europeiska och globala ansträngningar för att främja utvecklingen av en plastproduktion som baseras på en cirkulär ekonomi och resurseffektivitet. Nedan är några exempel på hur Neste stöder en cirkulär ekonomi inom plastbranschen:

 1. Avfall och rester som förnybara råmaterial
  Neste tillverkar olika förnybara produkter, till exempel förnybara kolväten och propan för tillverkning av polymerer och kemikalier, av 100 procentigt förnybara råmaterial. För närvarande utgör avfall och rester 80 procent av Nestes användning av förnybara råmaterial och år 2025 siktar vi på att andelen är 100 procent.
 2. Kemisk återvinning av plastavfall
  Neste samarbetar och deltar i investeringsprojekt med flera samarbetspartners som ingår i värdekedjan för plast för att utveckla teknik och kapacitet för kemisk återvinning. Det bidrar till en ökad materialcirkulation och återvinning av plaster. Det hjälper till att minska behovet av materialflöden till soptippar eller avfallsförbränningsanläggningar samtidigt som det hjälper till att förebygga skräp i naturen.
 3. Neste RE – förnybart och återvunnet
  Nestes nya produkt, Neste RE, är ett miljövänligare avfalls- och restbaserat råmaterial som ska ersätta fossila råmaterial vid tillverkningen av ny plast. Neste RE utgörs till 100 procent av förnybara och återvunna material.
 4. Återvinningsbart
  Material som tillverkas av Neste RE lämpar sig för återanvändning och återvinning efter användning på samma sätt som traditionell plast. Det här bidrar till en ökad återvinning av plast och minskar behovet av deponi och förbränning av detta värdefulla material. Det hjälper också till att svara på den globala utmaningen med plastavfall.