Hållbara tankar för upphandling av bygg- och anläggningsprojekt

Fem steg för att göra bygg- och anläggningsbranschen mer hållbar

Idag står bygg- och anläggningssektorn tillsammans med fastighetsbranschen för en femtedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Det finns en stor vilja att ställa om och minska utsläppen men otydliga hållbarbetskrav försvårar omställningen. Det som efterfrågas av beslutsfattarna inom byggbranschen är gemensamma spelregler med hållbarhetskrav som ger samma förutsättningar för alla aktörer att uppnå kraven och vinna upphandlingen. Det är av yttersta vikt att upphandlaren både ställer konkreta krav på hållbarhet och även tydligt beskriver hur uppföljningen ska ske.

Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta inom upphandlingar, kravställande och klimatpåverkan och för att nå ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Konkreta hållbarhetskrav och tydlig uppföljning är A och O 
  • Fem steg för att göra bygg- och anläggningsbranschen mer hållbar
  • Hållbarhetskriterier för upphandlingar 
  • Tyresö kommuns miljökrav 
  • Byggföretagens beräkningsverktyg för små- och medelstora företag 
  • Mät klimatpåverkan för drivmedel 
  • Fakta om HVO100 och om Neste MY Förnybar Diesel

Gratis guide för att göra bygg- och anläggningsbranschen mer hållbar

Left column

Vill du veta mer?

KONTAKTA OSS

*Metoden som används för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsbesparingar överensstämmer med EU: s direktiv om förnybar energi (2009/28 / EG).
**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.