Förnybara råvaror

Förnybara råvaror

Under 2021 stod avfall och rester globalt sett för mer än 90% av Nestes råvaror i tillverkningen. På Neste använder vi ett brett urval av hållbart producerade och globalt inköpta råvaror för att tillverka förnybara produkter på våra raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore. Andelen av de enskilda råvarorna i Nestes raffinering kan variera från år till år beroende på tillgänglighet, pris och marknadsspecifika krav.

Nestes egen NEXBTL-teknologi gör att vi kan använda flera olika förnybara fetter och oljor i produktionsprocessen. Våra förnybara produkter håller alltid premiumkvalitet, oavsett vilka råvaror som används under produktionen. 

Aktuell blandning av råvaror

animal fat icon

DJURFETT FRÅN AVFALL FRÅN LIVSMEDELSINDUSTRIN

cooking oil icon

ANVÄND FRITYROLJA

vegetable oil icon

AVFALL OCH RESTER FRÅN BEARBETNING AV VEGETABILISKA OLJOR

fish bone icon

FISKFETT FRÅN AVFALL FRÅN FISKBEARBETNING

corn icon

TEKNISK MAJSOLJA (EN RESTPRODUKT FRÅN ETANOLTILLVERKNING)

sustainably produced vegetable oils

HÅLLBART PRODUCERADE VEGETABILISKA OLJOR

innovative feedstock

Innovativa nya råvaror

Vi försöker hela tiden diversifiera vår portfölj med nya råvaror. 

Vi fortsätter att jobba mot ökad tillgänglighet av förnybara råvaror samtidigt som vi utvecklar tekniker för att uppdatera vår nuvarande råvaruportfölj och göra den mer diversifierad än vad den är idag. Genom att göra detta kan vi säkerställa att vi har tillgång till tillräckligt höga volymer av råvaror för att stötta vår växande produktionskapacitet, och därigenom maximera vårt positiva klimatavtryck.

Vi utvecklar möjligheter för nya avfall och rester av låg kvalitet, såsom syraoljor, och fett från avloppsvatten (”brunt fett”), samtidigt som vi fortsätter att studera exempelvis lignocellulosa, såsom restavfall från jord- och skogsbruk, fast kommunalt avfall och alger som framtida alternativ för råvaror. 

På medellång till lång sikt vill vi fortsätta att diversifiera vår portfölj med andra typer av råvaror, som exempelvis nya vegetabiliska oljor (NVO) från avancerade jordbrukskoncept. Neste fortsätter också att utforska Power-to-X-teknologier. Vi agerar för att garantera råvarornas tillgänglighet genom att exempelvis förvärva företag som specialiserar sig på insamling av avfall och restmaterial, partnerskap, utveckla vårt globala nätverk för insamling  och genom att utveckla våra tekniska möjligheter så att vi kan bearbeta mer komplexa material.

Neste MY Förnybar Diesel är tillverkad av en blandning av 100% förnybara råvaror och håller konsekvent en hög produktkvalitet.

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

Läs mer om Neste MY