You are here

Producerat av vegetabiliska oljor, avfall och rester

Förnybart bränsle producerat av 100 procent förnybara råvaror reducerar växthusgasutsläppen kraftigt. Den HVO som säljs i Sverige minskar utsläppen markant jämfört med fossil diesel.

Vår patentskyddade NEXBTL-teknologi gör att nästan vilka fetter eller vegetabiliska oljor som helst kan användas. På senare år har vi fokuserat på att öka mängden avfall och restprodukter som råvara.

Globalt sett står avfall och restprodukter för cirka 92 procent av råvarorna. Läs mer om hur avfall blir till bränsle.

Genom att ersätta fossila bränslen med Nestes förnybara bränslen minskade de globala klimatpåverkande utsläppen med sammanlagt 8,3 miljoner ton under år 2017. Det är lika mycket som tre miljoner personbilar släpper ut under ett års tid.

Läs också: "Ge oss chansen att klara klimatmålen" - en debatt om klimatpåverkan

Icon Recycle

Animaliskt fett från matindustriavfall

Under många år har Neste använt animaliskt fett från matindustrins köttförädling för att producera förnybara produkter. Förutom att producera biodrivmedel kan animaliskt fett till viss del användas i djurfoder, liksom i kemi- eller energiindustrin.

Icon Recycle

Använd matolja

Använd frityrolja, matolja och matlagningsfett är avfall som främst kommer från matindustrin och restauranger.

Icon Recycle

Fiskfett från fiskindustrin

Fiskfettsavfallet separeras från fiskrenset av pangasiusfiskar efter att de delar som passar som livsmedel har tagits om hand vid fiskberedningsanläggningar. Pangasiusfiskar odlas främst i Sydostasien. Fiskfett kan även användas till foder.

Icon Recycle

Restprodukter från matoljeproduktion (PFAD)

Rester från produktion av vegetabiliska oljor i livsmedelsindustrin passar utmärkt som råvara för förnybara drivmedel. Vid produktion av exempelvis palmolja uppstår oätliga fettsyror som måste avlägsnas för att oljan ska kunna användas som livsmedel. Denna restprodukt kallas Palm Fatty Acid Destillate (PFAD) och kan inte användas till att producera livsmedel då den smakar och luktar illa men kan används bland annat till att producera enklare tvålar och ljus. Fettsyrorna kan även användas till djurfoder. Vi raffinerar dem till förnybart bränsle.

Läs mer om PFAD här

Icon Decanter

Teknisk majsolja

Teknisk majsolja är en processrest från produktion av etanol. Det är en restprodukt som inte lämpar sig för livsmedel, men utmärkt för produktion av förnybart bränsle. Uppkomsten av TCO är relativt liten och restprodukten lämpar sig inte som livsmedel.

Den cirkulära ekonomin

Läs mer om Neste MY