You are here

Varför förnybara bränslen?

Fossila bränslen började användas år 1804 då det första tåget med ånglok gjorde sin resa. Under de senaste 200 åren har den övervägande delen av transporterna på land, till sjöss och i luften drivits av fossila bränslen. Detta är inte hållbart. Nu börjar eran med fossila bränslen lida mot sitt slut.

Vi befinner oss mitt i ett fundamentalt paradigmskifte kring hur mobilitet skall drivas. Morgondagens mobilitet kommer att drivas av många olika lösningar som till exempel elektricitet, vätgas och förnybara bränslen. Paradigmskiftet drivs av ett snabbt behov av att minska transportrelaterade utsläpp. Endast genom att kombinera olika lösningar kan vi uppfylla klimatmålen. Klimatet kan inte vänta.

Varför förnybara bränslen?

Tillgängliga här och nu

Förnybara bränslen bidrar redan idag till att minska transportutsläppen och produktionskapaciteten väntas öka exponentiellt under de närmaste årtiondena.

Lägre utsläpp

Ett byte till Nestes förnybara bränslen bidrar till betydande utsläppsminskningar. Ett byte till t.ex. Neste MY Förnybar Diesel kan minska utsläppen med upp till 90 procent under bränslets livscykel, och Neste MY Förnybart Flygbränsle kan minska utsläppen med upp till 80 procent.

Befintlig infrastruktur

Nestes förnybara bränslen kan användas i befintlig fordonsflotta; i bilar, lastbilar, flygplan och fartyg.

Flexibelt

Förnybara bränslen kan blandas med fossila bränslen. Det möjliggör en gradvis omställning och flexibilitet i verksamheten.

Beprövat

Förnybara bränslen har funnits i årtionden och är en beprövad lösning för alla transportslag. Det är speciellt avgörande inom flygsektorn, där säkerhetscertifiering av även den minsta förändring kan ta många år.

Mångsidigt

Förnybara bränslen kan anpassas till alla transportslag. Bilar, skåpbilar, lastbilar, flygplan, fartyg och tunga maskiner – kan gå på förnybara bränslen.

Framtidssäkrat

Många olika råvaror och processer gör att den globala produktionen av förnybara bränslen kan öka avsevärt till över 1 000 megaton oljeekvivalenter 2040. Det räcker till för att ersätta alla fossila bränslen som används inom flyg- och sjötransport samt en betydande del av vägtransporterna.

När som helst, var som helst

Förnybara bränslen kan bidra till att minska utsläppen från sådana vägtransporter där det inte finns andra gångbara alternativ, inklusive vissa fordonstyper samt för lantbruk.

Varför behöver vi förnybara bränslen?