Nestes roll inom hållbart flyg

Flygindustrin är snabbt växande, och eftersom den globala flygtrafiken förväntas fördubblas under de kommande 15 åren kommer även flygrelaterade utsläpp  att öka om inget görs. Flygindustrin har redan tagit steg i rätt riktning genom att ansluta sig till målet om att uppnå koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt. Även om många lösningar, till exempel elektrifierat flyg, fortfarande är i början av sin utveckling, behöver branschen lösningar som minskar flygets direkta koldioxidutsläpp.

Neste strävar efter att hjälpa flygindustrin att uppnå sina mål för att minska utsläppen. Neste har utvecklat en drop-in-lösning som finns tillgänglig och är i kommersiellt bruk. Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ är ett hållbart flygbränsle som i ren form och under livscykeln minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 80 % jämfört med fossilt jetbränsle. Bränslet utgör en omedelbar lösning som minskar de direkta koldioxidutsläppen från flyget.

Kommersiellt tillgängligt och i bruk

Nestes årliga produktionskapacitet för hållbart flygbränsle är för tillfället 100.000 ton. Tack vare den kommande utvidgningen av raffinaderiet i Singapore, samt  ytterligare investeringar i raffinaderiet i Rotterdam, kommer Neste att ha kapacitet att årligen producera kring 1,5 miljoner ton hållbart flygbränsle i slutet av år 2023.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel finns redan tillgängligt och används på marknaden. Vi samarbetar till exempel med Air BP för att leverera hållbart flygbränsle till kunder i Sverige och Frankrike. Dessutom använder Lufthansa och KLM löpande våra förnybara produkter, blandade med jetbränsle, för flyg som avgår från Frankfurt och Schiphols flygplats.

Samarbete är nyckeln

Industrisamarbete och partnerskap krävs för att föra ut nya lösningar på marknaden och säkerställa snabb tillväxt inom användningen av hållbart flygbränsle. Vi samarbetar med våra partners för att utveckla innovativa affärsmodeller och finansiera koncept som möjliggör ökad användning av förnybart flygbränsle, samtidigt som regelramverk tas fram för att öka  tillväxten för hållbara flygbränslen. Produkttillgänglighet är inte längre någon begränsning för ökad användning av hållbara flygbränslen, med tanke på de investeringar som görs av Neste och andra.

Flyget kräver en trovärdig väg mot en hållbar framtid

Att göra flyget mer hållbart är en enorm uppgift. Den går att lösa, men kräver beslutsamhet och mer ambitiösa mål. Redan idag finns hållbara flygbränslen tillgängliga som kan minska koldioxidutsläppen från flyget.

Sami Jauhiainen, Vice President, Affärsutveckling, Förnybart flyg

Neste förser flygbranschen med jetbränsleprodukter av hög kvalitet. Nestes produktportfölj omfattar Jet A1-fotogen som levereras till Helsingfors flygplats och Neste MY Sustainable Aviation Fuel. Båda bränsletyperna uppfyller kvalitetskraven och standarderna för ASTM-certifiering.