För media

  •  Tillverkat av råmaterial från 100 % förnybara avfalls- och restprodukter, till exempel använd matlagningsolja och animaliskt fett. Palmolja ingår till exempel inte i de förnybara råmaterial som används i vårt hållbara flygbränsle
  •  Under sin livscykel, inklusive inverkan av produktion och logistik, har hållbart flygbränsle ett koldioxidavtryck som är upp till 80 % mindre än fossilt flygbränsle.
  •  Bränslet är fullt kompatibelt med den befintliga jetmotortekniken och infrastrukturen för bränsledistribution när det blandas med fossilt jetbränsle
  •  Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ finns redan tillgängligt och används på marknaden. Vi samarbetar till exempel med Air BP för att leverera hållbart flygbränsle till kunder i Sverige och Frankrike. Dessutom använder Lufthansa löpande våra förnybara produkter blandade med jetbränsle för flyg som avgår från Frankfurt.
  •  I USA och Europa är Nestes årliga produktionskapacitet för hållbart flygbränsle just nu 100 000 ton. Tack vare den kommande utvidgningen av raffinaderiet i Singapore kommer Neste att ha kapacitet att producera över 1 miljon ton hållbart flygbränsle år 2022

 

Materialbank

Nestes fotogalleri innehåller utskrivbara bilder av hög kvalitet och Nestes logotyper.

Materialkontakter

För press- och mediafrågor kan du ringa Nestes mediatelefon: +358 50 458 5076 eller skicka e-post till media@neste.com vardagar 8.30–16.00 (EET).