You are here

Närtransport

Kunderna kräver allt oftare fossilfria lösningar. Det kan ni dra nytta av genom att snabbt ställa om till fossilfritt. Ni blir en naturlig partner för ansvarstagande kunder, upphandlande bolag och verksamheter. Vår fossilfria diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger markant lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer så ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ert val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar i stadsmiljön.

 

Fördelarna när ni byter till Neste MY Förnybar Diesel

Icon Fuel Pistol

Enkel omställning

Behåll alla dieselfordon - ni behöver inte investera i en ny fordonsflotta.

Icon Emissions

Minskade utsläpp

Påverka klimatförändringarna med minskade CO2e-utsläpp, och minska de lokala utsläppen.

Icon Checkbox

Miljökrav

Möt kundernas krav på fossilfria närtransporter.

Fossilfria närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Kunderna kräver allt oftare fossilfria lösningar. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår fossilfria diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger upp till 90% lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön.

Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbara transporter blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret

Gratis guide för fossilfria närtransporter

Närtransport

 

Sedan vi bytte till fossilfritt så har dialogerna med kunder tagit fart och vi har fått mycket bra respons från alla e-handlare. Många företag är måna om att veta hur mycket CO2 varje paket släpper ut. 

–  Christian Karlander, Sverigechef Instabox

 

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss för att få reda på hur Neste kan hjälpa just ditt företag.

KONTAKTA OSS

 

Läs mer om Neste MY

Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel

Vad är skillnaden på Neste MY Förnybar Diesel och biodiesel?

Hur produceras förnybar diesel?