You are here

Närtransporter

Närtransporter

Kunderna kräver allt oftare miljövänligare transportlösningar. Det kan ni dra nytta av genom att snabbt ställa om till HVO. Ni blir en naturlig partner för ansvarstagande kunder, upphandlande bolag och verksamheter. Vår förnybara diesel är producerad av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% lägre CO2e-utsläpp jämfört med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer så ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ert val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar i stadsmiljön.

LADDA NER DIN EGEN GUIDE

Närtransporter

Klimatvänligare närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Kunderna kräver allt oftare transportösningar som är bättre för miljön än fossila transporter. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår förnybara diesel är producerad av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% CO2e-utsläpp jämfört med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön. Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbara transporter blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen!

 

Klimatvänligare närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Kunderna kräver allt oftare transportösningar som är bättre för miljön än fossila transporter. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår förnybara diesel är producerad av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% CO2e-utsläpp jämfört med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön.

Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbara transporter blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen!

Gratis guide för klimatsmartare närtransporter

Left column

Ville du veta mer?

Kontakta oss

Vi listar tipsen!

Ladda ner din egen guide

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).
**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.