Närtransporter

Transportsektorn: Varför tanka HVO100?

Det är enkelt att nå målet om hållbara transporter i transportsektorn, det gäller bara att våga tanka nytt! Genom att tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan ni minska era CO2e-utsläpp med upp till 90%*. Till skillnad från biodiesel går HVO100 att tanka direkt i alla dieselmotorer, vilket innebär att man slipper investera i nya fordon eller modifiera motorerna hos befintliga fordon. Genom att ställa om till HVO100/ HVO diesel minskar ni även utsläppen av skadliga partiklar och NOx i den lokala stadsmiljön. Det är dessutom en kostnadseffektiv lösning till hållbar konkurrenskraft eftersom kunderna oftare kräver miljövänliga transportlösningar. 
 
Våga tanka HVO100!

LADDA NER DIN EGEN GUIDE

Varför tanka HVO100

Klimatvänligare närtransporter gör ditt företag valbart i upphandlingarna

Kunderna kräver allt oftare transportösningar som är bättre för miljön än fossila transporter. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transportsektorn fortfarande drivs av fossila bränslen. Vår förnybara diesel är producerad av 100% förnybara råvaror, och ger 70-90% CO2e-utsläpp jämfört med vanlig diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon. Ditt val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t.ex. skadliga partiklar i stadsmiljön. Beställ vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbara transporter blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret, vi listar tipsen!

 

Din guide till att våga tanka nytt!

Vi listar tipsen för din omställning! Att ta beslutet för att tanka dina transportfordon med förnybara drivmedel är ett stort kliv till att leva upp till hållbarhetsmålen. HVO100 går att tanka direkt i alla dieselmotorer, vilket innebär att ni slipper investera i nya fordon eller modifiera motorerna hos befintliga fordon.
Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om. Där står bland annat:
  • Varför hållbarhet är ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret för att ställa om

Gratis guide för klimatsmartare närtransporter

Left column

Ville du veta mer?

Kontakta oss

Vi listar tipsen!

Ladda ner din egen guide

*Metodiken för att beräkna livscykelutsläpp och utsläppsminskningar följer EU:s direktiv om förnybar energi II (2018/2001/EU).
**Koldioxidutsläpp från användning av förnybar diesel är noll, eftersom mängden biobaserad koldioxid som släpps ut vid förbränning är lika med den mängd som tidigare absorberats av den förnybara råvaran.