Hållbarhet hos Neste

Nestes omställningsresa har tagit oss från att vara ett lokalt oljeraffinaderi till att bli en global ledare inom förnybara och cirkulära lösningar. Vår långsiktiga strategi styr oss mot att på ett modigt sätt förverkliga våra hållbarhetsmål samtligt som vi ökar lönsamheten. Vi styrs av vårt syfte, att skapa en friskare planet för våra barn. Dessutom kämpar vi mot klimatförändringen och verkar för en cirkulär ekonomi.

Vi skapar värde åt samhället genom att utveckla förnybara och cirkulära lösningar med låga utsläpp för transport, stadsplanering, flyget samt kemi- och plastindustrin. Detta hjälper våra kunder att göra sin verksamhet mer hållbar genom att minska klimatutsläppen och beroendet av råolja. Dessutom påskyndar lösningarna den cirkulära ekonomin.

Vi strävar också efter att minska den direkta klimatpåverkan från vår egen verksamhet och har satt upp en konkret milstolpe för att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

Hållbarhet är också integrerat i våra värderingar.

Hur säkerställer vi hållbarhet?

Att identifiera och välja bra partners är avgörande för leveranskedjornas hållbarhet. Därför börjar arbetet med att säkerställa hållbarheten i våra leveranskedjor redan innan ett avtal har tecknats eller råvarorna börjar levereras.

Alla partners måste uppfylla våra strikta hållbarhetskriterier och åta sig att utveckla sin verksamhet i framtiden. Vi utvärderar motpartens risker avseende säkerhet och rykte och genomför en omfattande utvärdering av hållbarheten. Vi påbörjar de kommersiella förhandlingarna endast med godkända parter och kommer överens om detaljerade villkor som råmaterialet måste uppfylla.

Att känna till ursprunget för våra förnybara produkter är ett grundläggande krav som vi inte kompromissar med. Oberoende expertpaneler verifierar årligen att alla andra strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter också följs. Vi samarbetar med våra långsiktiga partners avseende bland annat utbildning och kommunikation.

Vår inverkan på miljön

Vi har åtagit oss att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. 2019 presenterade vi två ambitiösa nya klimatmål som  del av vår förnyade strategi. De två målen är:

  •  att minska kundernas utsläpp av växthusgaser genom våra förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030;
  •  att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

Vi identifierar, analyserar och mäter också hela tiden de ekonomiska följderna av klimatförändringarna för vår verksamhet. 2019 åtog vi oss att tillämpa TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rapportprinciper för att informera om klimatrelaterade ekonomiska risker i den framtida rapporteringen.

Läs mer om vårt koldioxidhandavtryck

Läs mer om vårt koldioxidavtryck.