Koldioxid, NOx och partiklar - läs om de olika utsläppen

All fordonstrafik släpper ut koldioxid, NOx och partiklar på olika sätt: när man tillverkar fordonen och bränslet, och när man kör. 
I vår guide kan du läsa om olika sorters utsläpp, var de kommer ifrån, och vad du kan göra för att minska dem. Bland annat:

  • ​Det viktigaste vägvalet
  • ​NOx och partiklar
  • Nyare och äldre fordons påverkan på klimatet

SE fossilfria utsläpp webform

Left column

Fossilfria utsläpp