Vi bekämpar plastföroreningar tillsammans med våra partner

Enligt Plastics Europe samlades det in 29 miljoner ton konsumentplastavfall i Europa år 2018. Av detta styrdes endast 9,4 miljoner ton, det vill säga 32 procent, till återvinning, och bara cirka 3–4 miljoner ton återvanns i slutänden (Deloitte, 2017). Resten, över 40 procent, fördes till avfallsförbränningsanläggningar och nästan 25 procent fördes till soptippar.

Vi vill för egen del ändra dessa siffror genom att utveckla nya metoder för att återvinna detta värdefulla material. Vi samarbetar med föregångare inom kemisk återvinning och vårt mål är att utveckling teknik och kapacitet för kemisk återvinning för att omvandla plastavfall till högkvalitativa produkter.

Vårt mål är att bli en viktig leverantör av lösningar för kemisk återvinning. Vi har definierat ett mål att årligen behandla över en miljon ton plastavfall från och med 2030. Vi har för avsikt att använda förvätskat plastavfall som råmaterial på våra traditionella raffinaderier för fossil olja och förädla det till högkvalitativt drop-in-råmaterial för tillverkningen av nya plaster.

At Neste, we aim to become a significant solution provider for chemical recycling and have set a target to process annually over 1 million tons of waste plastic from 2030 onwards.

Strategiska partnerskap ger snabbare utveckling

Neste har ingåt strategiska partnerskap och organiserar samarbete med ansvarsorienterade föregångare i branschen för att utveckla teknik och kapacitet för kemisk återvinning. Ett nära samarbete och gemensamma initiativ i hela värdekedjan för plaster är av yttersta vikt när man eftersträvar en storskalig reform mot en cirkulär ekonomi inom hela plastbranschen.

En utveckling av kapaciteten för kemisk återvinning kan avservärt bidra till att man kan uppnå de ambitiösa återvinningsmålen för plast i Europa och annanstans. Kemisk återvinning kompletterar den mekaniska återvinningen, eftersom den även möjliggör effektiv återvinning av färgade, flerskikts- och flermaterialförpackningar och filmer till ett högkvalitativt råmaterial för nya plaster. 

Utvecklingen av ekosystemen för kemisk återvinning av plastavfall stöder de globala insatserna för att minska plastavfall och den erbjuder nya lösningar för att minska beroendet av råolja vid tillverkningen av plast. Genom att erbjuda plastavfallet ett värdefullt användningsändamål, en ny livscykeln, bidrar Neste och dess partner till att hålla plasten i användning, minskar behovet av att leda dessa materialströmmar till deponi eller avfallsförbränning och samtidigt minskar nedskräpning i naturen.

Läs mer om vårt arbete inom detta område: