Mobilitet i förändring

Det sätt som vi förflyttar oss på samt hur gods transporteras är i konstant förändring. Utvecklingen har traditionellt varit inriktad på hastighet, kostnad, säkerhet, bekvämlighet eller flexibilitet. Alla dessa faktorer kommer att fortsätta driva på innovationer. Samtidigt kommer en ny, övergripande prioritering att forma morgondagens mobilitet: hur kan vi minska transportrelaterade utsläpp och göra mobiliteten hållbar?

Läs mer här

 

I rörelse

Sustainable mobility in motion / Neste

Hållbar mobilitet i rörelse

Hur kommer morgondagens mobilitet att se ut? Hur kan vi uppfylla de ökande behoven av transporter och samtidigt minska utsläppen? Hur kan vi kombinera alla lösningar för att uppfylla klimatmålen?
How can we reduce fossil fuels in transport? / Neste

Hållbar mobilitet i siffror

Kommer omställningen till elektrisk mobilitet att uppfylla klimatmålen? Vilken roll kan förnybara bränslen spela? Vad kommer att driva mobiliteten år 2040?

 

Statistiksida

Läs mer om transportutsläpp-  varifrån kommer  transportutsläppen och vad kan man göra för att minska utsläppen.

Ladda ned material