OKQ8 AB

OKQ8 logga
Sveavägen 155
Box 230 900
104 35 Stockholm
Tel: 020-65 65 65

OKQ8 är ett av Sveriges ledande drivmedelsföretag med ca. 700 stationer som erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud med fokus på hållbar omställning. Tillsammans med Tanka har de Sveriges största nätverk av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

Gå till OKQ8