You are here

OKQ8 AB

OKQ8 logga
Sveavägen 155
Box 230 900
104 35 Stockholm
Tel: 020-65 65 65

OKQ8 är ett av Sveriges ledande drivmedelsföretag med ca. 700 stationer som erbjuder ett komplett produkt- och tjänsteutbud med fokus på hållbar omställning. Tillsammans med Tanka har de Sveriges största nätverk av Neste MY Förnybar Diesel (HVO100).

Gå till OKQ8

Artikel

Fossilfritt Sverige – vägen till hållbara transporter

Neste MY Förnybar Diesel är det enda drivmedlet på marknaden där omställningen kan ske omedelbart utan ändringar i er befintliga fordonsflotta.

“Vi sparar 120 000 ton koldioxid/år genom att köra fossilfritt”

Keolis: “Vi började köra med fossilfritt i våra bussar redan 1995.”

Frågor & svar om Neste MY Förnybar Diesel

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Neste MY Förnybar Diesel.