You are here

Fossilfria transporter som gör ditt företag valbart i upphandlingar

Fler och fler kunder kräver fossilfria lösningar. Det kan ni dra nytta av, genom att snabbt ställa om. Då står ni ut från mängden eftersom 80% av transport- och byggsektorns fordon fortfarande drivs med fossila bränslen. Vår fossilfria diesel är tillverkad av förnybara råvaror, och ger lägre CO2e-utsläpp jämfört med fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel passar i alla dieselmotorer, även entreprenadmaskiner, dieselaggregat och dieselvärmare vilket gör att ni slipper investera i inköp av nya fordon eller modifiera befintliga dieselmotorer. Ert val påverkar klimatförändringarna positivt och minskar även de lokala utsläppen, av t ex skadliga partiklar och NOx, på arbetsplatsen.
 

Ladda ner vår guide som beskriver allt du behöver veta för att ställa om och ta ett stort steg mot era hållbarhetsmål och ökad konkurrenskraft. Där står bland annat:

  • Varför hållbarhet blir ett måste
  • Fördelarna med förnybar diesel
  • Hur ni går tillväga rent konkret

Gratis guide för en klimatsmartare byggbransch

Bygg