För flygbolag

Flygindustrin har antagit målet att uppnå koldioxidneutral tillväxt från 2020 och framåt. Mycket arbete har redan lagts ned på att uppnå  målet, men för att minska de direkta utsläppen från flyget måste branschen vidta andra åtgärder. Även om många åtgärder för att minska utsläppen fortfarande är i början av sin utveckling, till exempel elektrifierat flyg, är hållbart flygbränsle en användbar lösning. Hållbara flygbränslen, till exempel Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, spelar en viktig roll när det gäller att minska de direkta koldioxidutsläppen från flygresor.

För flygbolagen finns det stora fördelar med att använda hållbara flygbränslen:

  • Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ kan ge upp till 80 procents minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossilt flygbränsle.
  •  Flygbolagen kan minska sitt koldioxidavtryck och uppnå sina hållbarhetsmål.
  •  Dessutom kan flygbolagen uppfylla den globala efterfrågan och erbjuda lösningar till kunder som arbetar för hållbart flyg.
  •  Flygbolagen har en ställning som föregångare på området och anses vara miljömedvetna.
  •  Flygbolag har legitim anledning att växa och kan förbättra sitt PR- och marknadsföringsvärde genom att delta i SAF-utvecklingsprojekt.