Förnybart och återvunnet

100 procent förnybart och återvunnet

Neste RE tillverkas helt utan jungfrulig fossil olja. Det är en produkt som enbart tillverkas av förnybara och återvunna råmaterial och minskar behovet av insatsmaterial baserade på fossil olja. För tillverkning av miljövänligare polymerer och kemikalier.

Förnybart

Neste RE:s förnybara komponent tillverkas till 100 procent av biobaserade råmaterial, i huvudsak spill- och restoljor samt fetter, till exempel använd matolja. Komponenten kan utgöras av förnybara kolväten i vätskeform eller förnybar propan i gasform. Vi godkänner endast hållbart producerade, förnybara råmaterial.

Neste producerar sina förnybara produkter, inklusive förnybara insatsmaterial för plastproduktion, med sin egen, patenterade NEXBTL-förädlingsteknik på företagets produktionsanläggningar i Borgå, Rotterdam och Singapore. Anläggningarnas sammanlagda förädlingskapacitet är 3 miljoner ton förnybara produkter om året. Den totala kapaciteten för produktionen av Nestes förnybara produkter förväntas öka till 4,5 miljoner ton till mitten av 2022 när raffinaderiet i Singapore byggs ut.

Återvunnet

Den återvunna komponenten i Neste RE utgörs av kemiskt återvunnet plastavfall. Kemisk återvinning gör det möjligt att använda sådant plastavfall som inte kan återvinnas mekaniskt. Exempelvis färgade förpackningar, förpackningar i flera skikt eller material samt motsvarande filmer.

De förnybara och återvunna komponenterna i Neste RE kan användas separat eller i kombination med annan plastråvara. Med hjälp av Neste RE kan föregångare uppnå sina materialrelaterade ansvarsmål och utveckla ett merhållbart produktsortiment.

Neste utvecklar kapaciteten för kemisk återvinning tillsammans med flera samarbetspartners i plastindustrins värdekedja. Vi har definierat ett mål för oss om att årligen behandla över en miljon ton plastavfall från och med 2030. Neste förbereder testkörningar i industriell skala på vårt eget raffinaderi med förvätskad avfallsplast under 2020. Då producerar vi de första satserna av återvunnet, högkvalitativt råmaterial för tillverkning av nya plaster.

Säker att använda

Även om Neste RE i huvudsak har tillverkats av olika förnybara och återvunna avfall och rester är den ett rent och kvalitativt råmaterial. Det kan säkert användas för tillverkning av polymerer samt för känsliga användningssyften som förutsätter högkvalitativ plast.