You are here

Förnybart och återvunnet

100 % förnybart och återvunnet

Neste RE tillverkas helt utan jungfrulig fossil olja. Det är en produkt som är helt tillverkad av förnybara och återvunna råmaterial och som kan användas för att minska behovet av insatsmaterial baserade på fossil olja för tillverkningen av miljövänligare polymerer och kemikalier.

Förnybart

Neste RE:s förnybara komponent tillverkas till 100 procent av biobaserade råmaterial, i huvudsak spill- och restoljor och fetter, till exempel använd matolja. Komponenten kan utgöras av förnybara kolväten i vätskeform eller förnybar propan i gasform. Vi godkänner endast hållbart producerade, förnybara råmaterial.

Neste producerar sina förnybara produkter, inklusive förnybara insatsmaterial för plastproduktion, med sin egen, patenterade NEXBTL-förädlingsteknik på sina produktionsanläggningar i Borgå, Rotterdam och Singapore. Anläggningarnas sammanlagda förädlingskapacitet är 3 miljoner ton förnybara produkter om året. Den totala kapaciteten för produktionen av Nestes förnybara produkter förväntas öka till 4,5 miljoner ton till mitten av 2022 när raffinaderiet i Singapore byggs ut.

Återvunnet

Den återvunna komponenten i Neste RE utförs av kemiskt återvunnet plastavfall. Kemisk återvinning gör det möjligt att använda sådant plastavfall som inte kan återvinnas mekaniskt. Sådana plaster är exempelvis färgade förpackningar, förpackningar i flera skikt eller material samt motsvarande filmer.

De förnybara och återvunna komponenterna i Neste RE kan användas separat eller som en blandning. Med hjälp av Neste RE kan föregångare uppnå sina materialrelaterade ansvarsmål och utveckla mer ansvarsfulla produkter och produktsortiment.

Neste utvecklar kapaciteten för kemisk återvinning tillsammans med flera partner i plastbranschens värdekedja. Vi har definierat ett mål för oss att årligen behandla över en miljon ton plastavfall från och med 2030. Vi förbereder testkörningar i industriell skala på vårt eget raffinaderi med förvätskad avfallsplast år 2020. Då producerar vi de första satserna av återvunnet, högkvalitativt råmaterial för tillverkning av nya plaster.

Säker att använda

Även om Neste RE i huvudsak har tillverkats av olika förnybara och återvunna avfall och rester är den ett rent och kvalitativt råmaterial, som säkert kan användas för tillverkning av polymerer och rentav känsliga användningssyften som förutsätter högkvalitativ plast.