Vad är förnybara bränslen?

Förnybara bränslen framställs av förnybara råvaror. I många fall produceras förnybara bränslen från flera olika källor som till exempel vegetabiliska oljor och avfall samt restprodukter.

En viktig skillnad mellan förnybara och fossila bränslen är varifrån de härstammar. Fossila bränslen framställs av icke förnybara fossila resurser och frigör koldioxid till atmosfären. Förnybara bränslen framställs av tidigare använda material (till exempel avfall och restprodukter), eller från olja som utvinns ur växter som kan ta upp koldioxid från luften genom fotosyntesen.

Vad är Nestes förnybara bränslen tillverkade av?

Vi använder ett tiotal olika hållbart producerade och globalt anskaffade råvaror i våra raffinaderier i Finland, Nederländerna och Singapore. Vi har koncentrerat oss på avfall och restprodukter som råvaror under ett årtionde, och under första halvåret 2021 ökade deras andel till 92 procent av våra globalt anskaffade förnybara råvaror.

Idag använder vi

  • använd matolja som samlas in från t.ex. restauranger
  • animaliskt fett från matindustriavfall som inte lämpar sig för mänsklig konsumtion
  • avfall och restprodukter från framställning av vegetabiliska oljor 
  • fiskfett från fiskbearbetningsavfall som inte kan användas som föda
  • hållbart anskaffade vegetabiliska oljor
  • teknisk majsolja, en restprodukt från etanolproduktion.

De råvaror vi använder i våra raffinaderier kan variera från år till år tid, från marknad till marknad och från produkt till produkt baserat på tillgänglighet, pris samt marknads- och kundspecifika krav. Vårt omfattande råvarusortiment ger oss flexibilitet att uppfylla dessa krav och samtidigt producera förnybara produkter med jämn, hög kvalitet.

Kommer vi att ha tillräckligt med förnybara bränslen för att göra en verklig skillnad?

Vi fortsätter vårt arbete med att öka tillgången till råvaror från lågkvalitativt avfall och restprodukter, samtidigt som vi utvecklar tekniker för att bredda vårt sortiment med helt nya slags råvaror. Vi planerar att introducera nya hållbara råvaror som till exempel

  • avfall och restprodukter från jord- och skogsbruk
  • lämpliga förnybara material från hushållsavfall

När dessa nya råvaror används kan världsproduktionen av förnybara bränslen överstiga 1 000 megaton oljeekvivalenter år 2040, vilket skulle räcka till för att ersätta alla fossila bränslen som används inom flyg- och sjötransport samt en betydande del av vägtransporterna.

I framtiden siktar vi mot att använda andra typer av råvaror utöver avfall och restprodukter. Vi tittar på möjligheten att använda energipotentialen i koldioxidupptagande alger, att utveckla nya vegetabiliska oljor från avancerade jordbrukskoncept och till och med använda koldioxid som råmaterial.