Vad är skillnaden mellan förnybar diesel och biodiesel?

Vad är skillnaden mellan förnybar diesel och biodiesel?

Förnybar diesel, eller HVO (hydrerad vegetabilisk olja) misstas ibland för biodiesel eller FAME (Fatty Acid Methyl Ester, fettsyrametylestrar). Det som främst skiljer dem åt är deras kemiska sammansättning, prestanda i kalla klimat och lagringsegenskaper. Neste MY Förnybar Diesel tillverkas till exempel via en bearbetningsprocess med väte. Resultatet är en HVO-diesel som har en kemisk sammansättning som liknar fossil diesel. Den kemiska likheten gör att förnybar diesel kan användas i alla dieselmotorer upp till en koncentration på 100%, eller så kan det blandas i valfritt förhållande med fossil diesel.

Biodiesel och fossil diesel har olika sammansättningar, och därför kan de inte användas som substitut för varandra. Den högsta tillåtna koncentrationen av FAME-biodiesel i en blandning med fossil diesel är 7%*. FAME-andelar över 7% kräver modifiering av motorn. Här kan du läsa mer om de olika biobränslen som finns idag på marknaden.

icon

Nestes egen teknologi

Neste MY Förnybar Diesel tillverkas med vår egen NEXBTL-teknologi – en unik metod som gör det möjligt att omvandla ett brett sortiment av lågkvalitativt avfall och restmaterial till högkvalitativa drivmedel och andra förnybara produkter. Oavsett vilka råvaror som används i vårt HVO bränsle så förblir kvaliteten på slutprodukterna densamma. Detta är en stor skillnad mot biodiesel som produceras via en förestringsprocess, vilket innebär att man inte har samma kvalitetsgaranti. FAME-biodrivmedlets egenskaper och kvalitet påverkas mycket av vilka råvaror som används.

data analytic icon

Högt cetantal

Ett högt cetantal indikerar dieselbränslets tändvillighet. Det indikerar också hur bra en motor startar i kalla klimat och bidrar till en renare och effektivare förbränning. Ju högre cetantalet är, desto enklare startar motorn. Neste MY Förnybar Diesel har ett cetantal över 70, medan biodiesel cetantal landar på mellan 50 och 60.

cold weather performance icon

Kalla temperaturer

Neste MY Förnybar Diesels grumlingspunkt, vilket indikerar när bränslet börjar påverkas av kalla temperaturer, är så låg som -30°C. Neste MY Förnybar Diesel är tillverkad för kalla och arktiska förhållanden. Detta är inte fallet med biodiesel då det kan påverkas mer av kallare temperaturer beroende på vilka råvaror som använts.

tank icon

Ingen tidsgräns för förvaring

Neste MY Förnybar Diesel kan förvaras under långa perioder utan risk för att egenskaperna förändras. Till skillnad från biodiesel drar Nestes förnybara diesel inte till sig vatten. Det innebär att det inte finns någon risk för kvalitetsförsämring eller mikrobiell tillväxt, såsom algbildning, vid korrekt hantering och förvaring.

Neste MY Förnybar Diesel: en översikt

Ladda ner Neste MY:s produktfaktablad här. Du kan dela det med dina kollegor. 

Ladda ner

SE-SV Product Info

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

* Den europeiska standarden för diesel (EN590) begränsar andelen biodiesel (FAME EN14214) till max. 7 % Faktum är att många motor- och fordonstillverkare stöder utvecklingen av HVO-bränslen som en metod för att höja andelen förnybara material i diesel och sänka utsläppen utan att behöva hantera problemen associerade med FAME-drivmedel.

Läs mer om Neste MY