You are here

Miljömärkningen

Syftet med en ny miljömärkning är att fortsätta att driva på och ställa om produktutvecklingen till mer hållbar och framförallt hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val. Miljöinformationen grundar sig på den rapportering och växthusgasberäkning som skett till Statens Energimyndighet enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs mer om miljömärkningen på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se

Miljömärkningen innebär, att Neste, i enlighet med Miljöföreskriften, informerar på denna sida, samt även på drivmedelspumpen (i form av en dekal) vad Neste MY Förnybar Diesel består av, samt ursprungslandet för råvarorna. Siffrorna baseras på fjolårets (dvs år 2020) råvarumix och uppdateras på årlig basis. (Detta år synliggör fjolårets innehåll - år 2022 kommer reflektera år 2021 innehåll och så vidare).

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel här

ecolabel

Om PFAD som råvara

PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) uppstår i livsmedelsindustrins produktion av palmolja. PFAD består av oätliga fettsyror som börjar bildas direkt när palmoljefrukterna skördas, och måste avlägsnas från den råa palmfrukten innan den kan användas som livsmedel. Det är viktigt att poängtera att PFAD endast uppstår som en restström vid tillverkning av ätbar palmolja för livsmedelsproduktion. Tillgången på PFAD styrs alltså helt utifrån den globala efterfrågan på ätbar palmolja, och är inte kopplad till efterfrågan på PFAD till biodrivmedel. Utöver produktion av förnybar diesel (HVO) kan PFAD användas för tillverkning av tvålar och ljus.

När det gäller den HVO som Neste sålt på svenska marknaden under 2020 så har andelen PFAD som råvara gått ner kraftigt. Den HVO som Neste sålt på den svenska marknaden används både för att blandas in i fossil diesel för att uppfylla reduktionsplikten (så kallat låginblandat) men också i ren form som HVO100. Den HVO100 som finns på den svenska marknaden säljs under eget varumärke, Neste MY Förnybar Diesel. Neste är ansvarig för att redovisa endast den försäljning av Neste MY Förnybar Diesel som skett via våra återförsäljare Qstar, Energifabriken och Biofuel Express. OKQ8 ansvarar själva för att redovisa sin försäljning av Neste MY Förnybar Diesel till Energimyndigheten, då OKQ8s distribuerar Neste MY Förnybar Diesel via sitt eget terminal- och logistiksystem.
 
Neste MY Förnybar Diesel når konsumenterna via olika logistiksystem bland annat  beroende på distributör, och där innehållet av råvaror varierar både med hänsyn till tidpunkt för leverans och enskilda båtleveranser till terminal. Sett ur ett längre tidsperspektiv kommer effekterna av enskilda leveranser att jämnas ut. En del distributörer har en högre andel PFAD i produkten.

Hållbarhet för Neste

Att identifiera och välja bra partners är avgörande för en hållbar leveranskedja. Därför börjar arbetet med att säkerställa hållbarheten i våra leveranskedjor redan innan ett avtal har tecknats eller råvarorna börjar leverera och där alla våra leverantörer undersöks noga innan avtal tecknas.

Alla partners måste uppfylla våra strikta hållbarhetskriterier och åta sig att utveckla sin verksamhet i framtiden. Vi utvärderar motpartens risker avseende säkerhet och rykte och genomför en omfattande utvärdering av hållbarheten. Vi påbörjar de kommersiella förhandlingarna endast med godkända parter och kommer överens om detaljerade villkor som råvarornaåmaterialet måste uppfylla.

Att känna till ursprunget för våra förnybara produkter är ett grundläggande krav som vi inte kompromissar med. Att alla strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter följs verifieras eller certifieras av tredjepartsorganisationer såsom ISCC. Oberoende expertpaneler verifierar årligen att alla andra strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter också följs. Vi finns på plats för att själva följa upp arbetet och ge stöd för våra leverantörer samtidigt som vi samarbetar med NGOs och andra relevanta aktörer för att få hjälp med att upptäcka eventuella brister. Vi samarbetar med våra långsiktiga partners avseende bland annat utbildning och kommunikation.

Vi har åtagit oss att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. 2019 presenterade vi två ambitiösa nya klimatmål som  del av vår förnyade strategi. De två målen är:
​att minska kundernas utsläpp av växthusgaser genom våra förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030; att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

Vi identifierar, analyserar och mäter också hela tiden de ekonomiska följderna av klimatförändringarna för vår verksamhet. 2019 åtog vi oss att tillämpa TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rapportprinciper för att informera om klimatrelaterade ekonomiska risker i den framtida rapporteringen.

Neste har som mål att alla råvaror för vår produktion av HVO ska vara avfalls- och restprodukter år 2025.

Läs gärna mer hur Neste jobbar med hållbarhet samt Nestes leverantörer här.

Andel råvaror samt ursprungsland i Neste MY Förnybar Diesel

Förnybar energi Animaliska fetter övrigt
99,86 % 50,08 % Australien 7,03 %
Belgien 1,23 %
Brasilien 2,99 %
Danmark 0,60 %
Finland 0,37 %
Frankrike 5,54 %
Indien 0,75 %
Ireland 3,33 %
Italien 3,80 %
Kanada 0,20 %
Nederländerna 2,78 %
Nya Zeeland 0,43 %
Polen 4,45 %
Rumänien 0,07 %
Ryssland 0,15 %
Slovakien 0,04 %
Spanien 0,45 %
Storbritannien 3,49 %
Sverige 0,68 %
Tjeckien 0,10 %
Tyskland 8,26 %
Ungern 0,23 %
Uruguay 0,25 %
USA 0,66 %
Österrike 2,18 %
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate)
25,02 % Indonesien 22,54 %
Malaysia 2,48 %
Raps
24,04 % Frankrike 8,81 %
Lettland 6,29 %
Tyskland 6,37 %
Ukraina 1,90 %
Ungern 0,67 %
Använd matolja
0,72 % Vietnam 0,72 %
Fossil Energi Övrig fossil tillsats
0,14 % 0,08 % Ursprungsland okänt 0,08* %
Övriga
0,06 % Ursprungsland okänt 0,06 %

*Neste MY Förnybar Diesel är en premiumprodukt innehållande en så kallad smörjmedelstillsats (0,08 % i tabellen ovan). Detta additiv tillför många fördelar till produkten, bland annat rengör det motorn snabbare och motverkar uppbyggnaden av avlagringar ännu effektivare. Det gör att förbränningen förbättras och kombinerat med korrosionsskydd innebär det ett bättre skydd mot rost, avlagringar och filterigensättningar.