Miljömärkningen

Syftet med en ny miljömärkning är att fortsätta att driva på och ställa om produktutvecklingen till mer hållbar och framför allt hjälpa konsumenter att jämföra och göra välgrundade och energismarta val. Miljöinformationen grundar sig på den rapportering och växthusgasberäkning som skett till Statens Energimyndighet enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) 3 kap. 1 e § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs mer om miljömärkningen på Energimyndighetens hemsida www.energimyndigheten.se

Miljömärkningen innebär, att Neste, i enlighet med Miljöföreskriften, informerar på denna sida, samt även på drivmedelspumpen (i form av en dekal) vad Neste MY Förnybar Diesel består av, samt ursprungslandet för råvarorna. Siffrorna baseras på fjolårets (dvs år 2022) råvarumix och uppdateras på årlig basis. (Detta år synliggör fjolårets innehåll - år 2023 kommer reflektera år 2022 innehåll och så vidare).

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel här

miljoinfo 2022

 

Hållbarhet för Neste

Att identifiera och välja bra samarbetspartners är avgörande för en hållbar leveranskedja. Därför börjar arbetet med att säkerställa hållbarheten i våra leveranskedjor redan innan ett avtal har tecknats eller råvarorna börjar leverera och där alla våra leverantörer undersöks noga innan avtal tecknas.

Alla våra samarbetspartners måste uppfylla Nestes strikta hållbarhetskriterier och åta sig att utveckla sin verksamhet i framtiden. Vi utvärderar motpartens risker avseende säkerhet och rykte och genomför en omfattande utvärdering av hållbarheten. Vi påbörjar de kommersiella förhandlingarna endast med godkända parter och kommer överens om detaljerade villkor som råvarorna och råmaterialet måste uppfylla.

Att känna till ursprunget för våra förnybara produkter är ett grundläggande krav som vi inte kompromissar med. Att alla strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter följs verifieras eller certifieras av tredjepartsorganisationer såsom ISCC. Oberoende expertpaneler verifierar årligen att alla andra strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter också följs. Neste finns på plats för att själva följa upp arbetet och ge stöd för våra leverantörer samtidigt som vi samarbetar med NGOs och andra relevanta aktörer för att få hjälp med att upptäcka eventuella brister. Vi samarbetar med våra långsiktiga partners avseende bland annat utbildning och kommunikation.

Vi på Neste har åtagit oss att kämpa mot klimatförändringen och minska klimatutsläppen genom både globala och lokala insatser. 2019 presenterade vi två ambitiösa nya klimatmål som endel av vår förnyade strategi. De två målen är:
​att minska kundernas utsläpp av växthusgaser genom våra förnybara och cirkulära lösningar med minst 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter årligen till 2030; samt att uppnå koldioxidneutral produktion till 2035.

Neste identifierar, analyserar och mäter även kontinuerligt de ekonomiska följderna av klimatförändringarna för vår verksamhet. 2019 åtog vi oss att tillämpa TCFD:s (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) rapportprinciper för att informera om klimatrelaterade ekonomiska risker i den framtida rapporteringen.

Läs gärna mer hur Neste jobbar med hållbarhet samt Nestes leverantörer här.

Andel råvaror samt ursprungsland i Neste MY Förnybar DieselRåvara Procent
Animaliska fetter kategori 3 57.79%
Animaliska fetter övrigt 13.64%
Använd matolja 9.09%
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) 14.61%
POME (Palm Oil Mill Effluent) 0.03%
Raps 3.78%
Solros 0.95%
Övrig fossil tillsats 0.11%
  100.00%

 
Råvara och ursprung Procent
Animaliska fetter kategori 3 57.79%
Argentina 7.24%
Belgien 1.07%
Danmark 1.71%
Frankrike 4.56%
Grekland 0.04%
Irland 1.86%
Israel 0.11%
Italien 4.61%
Kroatien 0.16%
Litauen 0.21%
Nederländerna 3.32%
Polen 3.86%
Portugal 0.25%
Rumänien 0.34%
Ryssland 0.07%
Slovakien 0.03%
Slovenien 0.02%
Spanien 9.13%
Storbritannien 7.93%
Sverige 1.39%
Tjeckien 0.04%
Tyskland 4.68%
Ukraina 0.02%
Ungern 0.03%
Uruguay 4.33%
Vietnam 0.07%
Österrike 0.70%
Animaliska fetter övrigt 13.64%
Australien 0.63%
Indien 0.77%
Japan 0.05%
Kanada 1.95%
Kina 0.00%
Nya Zeeland 1.87%
USA 8.31%
Vietnam 0.06%
Använd matolja 9.09%
Australien 0.41%
Chile 1.70%
Egypten 0.01%
Indonesien 0.61%
Italien 0.13%
Japan 0.54%
Kina 3.08%
Malaysia 1.20%
Mexiko 0.05%
Peru 0.07%
Saudiarabien 0.15%
Storbritannien 0.36%
Thailand 0.07%
Tjeckien 0.01%
Tyskland 0.01%
USA 0.27%
Vietnam 0.43%
PFAD (Palm Fatty Acid Distillate) 14.61%
Indonesien 14.19%
Malaysia 0.42%
POME (Palm Oil Mill Effluent) 0.03%
Malaysia 0.03%
Raps 3.78%
Australien 1.13%
Tyskland 2.65%
Solros 0.95%
Ungern 0.95%
Fossil tillsats 0.11%
Ursprung okänt 0.11%

 

 

*Neste MY Förnybar Diesel är en premiumprodukt innehållande en så kallad smörjmedelstillsats (0,08 % i tabellen ovan). Detta additiv tillför många fördelar till produkten, bland annat rengör det motorn snabbare och motverkar uppbyggnaden av avlagringar ännu effektivare. Det gör att förbränningen förbättras och kombinerat med korrosionsskydd innebär det ett bättre skydd mot rost, avlagringar och filterigensättningar.