Råmaterial

Råmaterial från förnybara avfalls- och restprodukter

Neste MY Sustainable Aviation Fuel™ tillverkas för tillfället av råmaterial från 100 procent förnybara avfalls- och restprodukter. Vi använder för tillfället inga vegetabiliska oljor, till exempel palmolja, i tillverkningen av vårt hållbara flygbränsle.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel tillverkas av en blandning av förnybara och hållbara råmaterial från avfall och restprodukter, till exempel använd matlagningsolja, animaliskt fett och fiskfett från livsmedelsbranschen. Vi godkänner endast hållbart producerade råmaterial från noga utvalda leverantörer.

Neste MY Sustainable Aviation Fuel och andra förnybara produkter tillverkas med vår egen NEXBTL-teknik. Detta möjliggör användning av nästan alla slags avfallsfett och vegetabiliska oljor i produktionen.  Produkterna håller konsekvent högsta kvalitet, oavsett vilket råmaterial som användes när de producerades. Oavsett vilka råmaterial från vårt omfattande sortiment som används, ger våra förnybara bränslen betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser under livscykeln när de används i stället för fossila bränslen.

Vi söker hela tiden efter nya råmaterial för att tillverka våra högkvalitativa produkter. Vi undersöker till exempel användning av algolja och hushållsavfall som framtida råmaterialalternativ.