You are here

Ställ om tillsammans med HVO100 Neste MY Förnybar Diesel

Svenska företag och kommuner ligger långt fram i hållbar utveckling. Idag ses hållbarhet som en förutsättning för att kunna växa långsiktigt. För den som arbetar med transporter, är det en central del av hållbarhetsarbetet att sänka sina utsläpp. Att tanka sin fordonsflotta med förnybar diesel minskar utsläppen av växthusgaser dramatiskt. Här är några av de företag som genom att byta till förnybar diesel bidrar till att möta klimatmålen och att ställa om till ett helt fossilfritt Sverige i snabbare takt.

Idag är det ungefär 60 av Falcks ambulanser som körs på Neste MY. Generell
Generell
"Vi sätter säkerheten främst"
Inlandsbanan Generell
Generell
"Här är pionjärerna som kör tåg på Neste MY Förnybar Diesel!"
PEAB Generell
Generell
"Vi kör mycket inne i städerna och tack vare HVO Neste MY drabbas inte 3:e man och vi själva av farliga avgaser"
neste-keolis-testemonial-kollektivtrafik Generell
Generell
"Vi sparar 110 000 ton koldioxid/år genom att köra på förnybart"
dyvik marina Generell
Generell
"Neste MY är den produkt som vi tycker har kommit längst och för oss var det viktigt att ha en trygg leverantör i ryggen."
Dfds Generell
Generell
"När största kunden krävde HVO, då ställde vi om direkt"
nobina bus Generell
Generell
"Vi kör 19 varv runt jorden varje dag"
Bring Närtransport
Närtransport
"Fossilfritt är en del av ett helt förhållningssätt."
saltsjogolf Generell
Generell
"Hållbarhetstänket är en naturlig del av hur vi driver golfklubben."