Ställ om tillsammans med HVO100 Neste MY Förnybar Diesel

Svenska företag och kommuner ligger långt fram i hållbar utveckling. Idag ses hållbarhet som en förutsättning för att kunna växa långsiktigt. För den som arbetar med transporter är det en central del av hållbarhetsarbetet att sänka sina utsläpp. Att tanka sin fordonsflotta med förnybar diesel minskar utsläppen av växthusgaser dramatiskt. Vill du läsa mer om fördelarna gällande lokala utsläpp vid användning av HVO diesel jämfört med fossil diesel hittar du dem här. Nedan finner du några av de företag som genom att byta till förnybar diesel bidrar till att möta klimatmålen och att ställa om till ett helt fossilfritt Sverige i snabbare takt.

eco data center Generell
Generell
ECODATA CENTER

“Om allt annat fallerar - då litar vi på HVO100 och våra Rolls-Royce generatorer för att säkerställa driften av datacentret.”

Swecon Transport
Transport
SWECON

“Vi levererar cirka 1500 maskiner per år. Målet är att alla ska tankas med HVO100 vid leveransen.”

Strukton Bygg
Bygg
STRUKTON

”För att minska vårt klimatavtryck samt för att möta ökade kundkrav använder vi HVO100.”

LIEBHERR Bygg
Bygg
LIEBHERR

”Vi fokuserar på säkerhet, kostnadseffektivitet och hållbarhet på alla områden.”

Gotland Spirits Lantbruk
Lantbruk
GOTLAND SPIRITS

"Vi tillverkar sprit av bland annat matavfall från Coop på vår gotländska släktgård."

warbro kvarn Lantbruk
Lantbruk
WARBRO KVARN

"Vi odlar hållbart, förädlar och säljer “gamla” ursprungliga grödor, och använder förstås det mest moderna hållbara drivmedlet."

pacson Transport
Transport
PACSON

"Med HVO100 och egen tank minskar vi vår miljöpåverkan, samtidigt som vi sparar både tid, pengar och arbete. Väldigt enkelt dessutom."

prezero Kommun
Kommun
PREZERO

"Återvinning och hållbarhet är hela vår affär - därför var skiftet till HVO givet."

Flyttdax Närtransport
Närtransport
FLYTTDAX

"Vi får väl se detta lite som Nelson Mandela sa en gång: ”Det är en process och stora processer tar tid"

Kläppen Generell
Generell
KLÄPPEN SKI RESORT

"Vi återinvesterar allt som vi tjänar till att förbättra hela tiden och vi gör väldigt mycket långsiktiga investeringar"

Lm Maskin Generell
Generell
LM MASKIN

"Att vi kan fortsätta köra med våra dieseldrivna fordon, det är en väldigt stor besparing!"

Kalmar Kommun
Kommun
KALMAR KOMMUN

"Sedan 2016 har vi varit fossilfria med de tunga fordonen och även kört en stor del av våra arbetsfordon på HVO"

ystad Kommun
Kommun
YSTAD KOMMUN

"Det är ju fantastiskt att kunna använda HVO100, det kör vi med för alla tyngre fordon."

täby park Bygg
Bygg
TÄBY PARK

"Detta samarbete hade inte fungerat om inte de två företagen hade samma höga miljökrav."

forslunds Frakt
Frakt
FORSLUNDS BULKTRANSPORT

"HVO är en viktig pusselbit i vårt miljöarbete"

Falköpings Mejeri Frakt
Frakt
FALKÖPINGS MEJERI

"Det är bättre att göra en gemensam satsning med förnybara bränslen"

beijer lastbil Bygg
Bygg
BEIJER BYGG

Beijer Byggs vision: “Vara nummer 1 på hållbarhet i branschen. HVO spelar en avgörande roll”.

yara Lantbruk
Lantbruk
YARA

"Det finns nästan inget så avgörande som bränslet - det är ju galet viktigt! För driften, för ekonomin, för miljön."

Boxholm Kommun Kommun
Kommun
BOXHOLM KOMMUN

"Utan Energikontoret hade vi inte kommit någonstans"

Idag är det ungefär 60 av Falcks ambulanser som körs på Neste MY. Generell
Generell
FALCK

"Vi sätter säkerheten främst"

Inlandsbanan Transport
Transport
INLANDSBANAN

"Här är pionjärerna som kör tåg på Neste MY Förnybar Diesel!"

PEAB Generell
Generell
PEAB

"Vi kör mycket inne i städerna och tack vare HVO Neste MY drabbas inte 3:e man och vi själva av farliga avgaser"

neste-keolis-testemonial-kollektivtrafik Transport
Transport
KEOLIS

"Vi sparar 110 000 ton koldioxid/år genom att köra på förnybart"

dyvik marina Generell
Generell
DYVIK MARINA

"Neste MY är den produkt som vi tycker har kommit längst och för oss var det viktigt att ha en trygg leverantör i ryggen."

Dfds Frakt
Frakt
DFDS LOGISTICS

"När största kunden krävde HVO, då ställde vi om direkt"

nobina bus Transport
Transport
NOBINA

"Vi kör 19 varv runt jorden varje dag"

Bring Närtransport
Närtransport
BRING

"Fossilfritt är en del av ett helt förhållningssätt."

saltsjogolf Lantbruk
Lantbruk
SALTSJÖBADENS GK

"Hållbarhetstänket är en naturlig del av hur vi driver golfklubben."

hornudden Lantbruk
Lantbruk
HORNUDDEN

"En liten verksamhet med mycket stora ambitioner för miljö och kvalitet."

Goranssons Frakt
Frakt
GÖRANSSONS ÅKERI

"Vi har som övergripande målsättning att hushålla med naturresurser samt begränsa negativ miljöpåverkan"

Börje Silverfjäll vid båt Generell
Generell
BÖRJE SILVERFJÄLL

“När man kommer ut på vattnet och i grönskan känns det helt rätt att tänka på miljön och köra klimatneutralt med förnybar diesel”

Lyckås Gård Lantbruk
Lantbruk
LYCKÅS GÅRD

"Vi producerar cirka 26.000 ton morötter per år"

instabox Närtransport
Närtransport
INSTABOX

"På den växande marknaden ställer våra kunder, detaljhandlarna, allt oftare krav på att alla transporter ska vara fossilfria"

sandvik Generell
Generell
SANDVIK SMT

"Vi hade varit nyfikna på Neste MY ett bra tag"

widens Frakt
Frakt
WIDÈNS

“Ja, vi vann bland annat Kalmar kommuns klimatpris i år när det delades ut för första gången!”

Rikstvatt Generell
Generell
RIKSTVÄTT

“Vi kör långa dagsturer, ofta upp till 60 mil, så eldrift är inget alternativ för oss.”

atvidaberg Kommun
Kommun
ÅTVIDABERGS KOMMUN

"Det fanns, och finns hos oss, en mycket stark vilja att bidra till att nå de globala målen i klimatfrågan"

gavle alltransport Frakt
Frakt
GÄVLE ALLTRANSPORT

"Inga utmaningar med HVOn - den fungerar lika bra som fossil diesel"

djurgardsstaden Bygg
Bygg
NORRA DJURGÅRDSSTADEN

“Ska vi nå ambitiösa hållbarhetsmål krävs nya affärsmodeller och kombinationer av tekniska lösningar”

ica kvantum varberg Generell
Generell
ICA

"Jag tror att många kommer att fortsätta handla mycket online, även efter Corona."

m4 gruppen Frakt
Frakt
M4 GRUPPEN

“Alla behöver ställa om, det är helt nödvändigt”

Kiruna Kommun
Kommun
TEKNISKA VERKEN

“Vårt mål är att vara helt klimatneutrala till år 2025.”

BillerudKorsnäs Generell
Generell
BILLERUDKORSNÄS

“Det är klart att vi uppmuntrar andra att använda HVO för vi har ju bara goda erfarenheter av det”

Carl F använder Neste MY Förnybar diesel (HVO). Frakt
Frakt
CARL F

"Vi kör över 40.000 ton avfall per år med Neste Förnybar Diesel HVO100"