You are here

Vår approach

Plast utan jungfrulig fossil olja

Neste styrs av bolagets mål att skapa en livskraftigare planet för kommande generationer. För att stödja detta mål har vi utvecklat en övergripande approach för att snabba på förändringen för en cirkulär ekonomin inom plastindustrin.

Approachen baseras på Nestes strävan efter att samarbeta med föregångare inom plastindustrin för att skapa en värld där plaster tillverkas av förnybara och återvunna råmaterial utan jungfrulig fossil olja. Nestes nya produkt, Neste RE, är ett av de viktigaste elementen för denna approach.

Neste Resolve helps accelerate the shift to a circular plastics economy. It is a holistic approach to producing new plastics from renewable and recycled raw materials, without virgin fossil oil.
Neste hjälper plastindustrin att snabba på förändringen mot en cirkulär ekonomi. Vi har utvecklat en övergripande approach för att skapa nya plaster av förnybara och återvunna råmaterial utan att använda jungfrulig fossil olja.

Neste RE är Nestes nya produkt för tillverkning av miljövänligare polymerer, och den kan även användas för känsliga användningsändamål. Neste RE utgörs av förnybara och återvunna råmaterial, som hjälper till att ersätta råmaterial baserade på jungfrulig fossil olja för tillverkning av högkvalitativa polymerer och kemikalier. Neste RE är en utmärkt lösning för ansvarstagande varumärken som söker sätt att göra sina produkter, sortiment och sin plastanvändning mer ansvarsfulla. Den är ett drop-in-alternativ för de fossila plastråmaterial som används i dag och den kan användas i befintlig produktionsinfrastruktur för polymerer.