Vår approach

Plast utan jungfrulig fossil olja

Neste styrs av vårt mål: att skapa en mer livskraftig planet för kommande generationer. För att uppnå detta mål har vi utvecklat en övergripande strategi om att bidra till att förändringen mot en cirkulär ekonomin inom plastindustrin.

Vårt engagemang innebär att Nestes strävar efter att samarbeta med andra föregångare inom plastindustrin för att skapa en värld där plaster tillverkas av förnybara och återvunna råmaterial utan jungfrulig fossil olja. Nestes nya produkt, Neste RE, är ett av de viktigaste elementen för att uppnå våra mål.

Neste Resolve helps accelerate the shift to a circular plastics economy. It is a holistic approach to producing new plastics from renewable and recycled raw materials, without virgin fossil oil.
Neste hjälper plastindustrin att accelerera förändringen mot en cirkulär ekonomi. Vi har utvecklat en strategi om att vara med och skapa nya plaster av förnybara och återvunna råmaterial utan att använda jungfrulig fossil olja.

Neste RE är Nestes nya produkt för tillverkning av mer miljövänliga polymerer, och den kan även användas för känsliga ändamål. Neste RE utgörs av förnybara och återvunna råmaterial, som hjälper till att ersätta råmaterial baserade på jungfrulig fossil olja för tillverkning av högkvalitativa polymerer och kemikalier. Neste RE är en utmärkt lösning för ansvarstagande varumärken som söker ett sätt att göra sina produkter, sortiment och sin plastanvändning mer ansvarsfull. Den är ett drop-in-alternativ för de fossila plastråmaterial som används i dag och den kan användas i befintlig produktionsinfrastruktur för polymerer.