Vägtransport idag och imorgon

Vägtransport idag och imorgon

Transporter är en av de stora källorna till växthusgasutsläpp. År 2018 producerade vägtransporterna inom Europeiska unionen (EU-27) motsvarande 786 miljoner metriska ton växthusgasutsläpp (Mt CO2e)1, vilket utgör 73 % av alla transportutsläpp i Europa. Därför är det helt avgörande att man börjar titta närmare på utsläpp från vägtransporter för att sänka dess klimatpåverkan. 

Vägen till att sänka växthusgasutsläpp kräver parallella initiativ. Det handlar om att prioritera och fatta beslut. Enligt Europeiska kommissionens påverkansstudie2 kommer förbränningsmotorer fortfarande att driva majoriteten av alla fordon år 2030, även i modeller som förutsätter den snabbaste övergången till elektriska fordon. För tunga fordon kommer diesel med råge att vara den vanligaste energikällan3. När det gäller att hantera utsläpp från vägtransporter så erbjuder förnybar diesel en kostnadseffektiv lösning för den befintliga dieselflottan.

Här kan du läsa mer om vad HVO diesel är och hur förnybar diesel säkerställer klimatsmartare transporter.

 

truck on the road

Sveriges mål: 70% lägre växthusgasutsläpp från transportsektorn till 2030, exklusive flyg, jämfört med 2010

Till 2045 ska Sverige bli världens första land som är helt fossilfritt.

road transport forest

Uppfyll målen för 2030 innan klockan 20:30 ikväll

Elbilar och plug-in-hybrider blir allt populärare. Under 2020 stod de för 23 %4 av alla sålda personbilar. De flesta fordonen på dagens vägar använder dock förbränningsmotorer, och det kommer att vara så i flera år framöver. Många personbilar och majoriteten av transportfordon drivs av dieselmotorer. Biobränslen, som Neste MY Förnybar Diesel, är en direkt tillgänglig lösning som gör det möjligt för transportsektorn att nå EU:s ambitiösa mål att sänka växthusgasutsläppen med minst 55% till 2030 jämfört med nivåerna från 1990. Målet i den senaste strategin för smart och hållbar mobilitet5 på 30 miljoner elbilar på vägarna i EU utgör endast 12% av den nuvarande flottan, och därmed behövs det en lösning som sänker växthusgasutsläppen för majoriteten av dagens fordon.

Genomgång av europeiska personbilar efter energikälla

Chart 1
 • 3.4% Alternativa bränslen
 • 0.4% Batteri, eldrift
 • 0.8% Plug-in-hybrider
 • 42.3% Diesel
 • 52.9% Bensin

Genomgång av europeiska lätta fordon efter energikälla

Chart 2
 • 2.4% Alternativa bränslen
 • 0.3% Batteri, eldrift
 • 0.0% Plug-in-hybrider
 • 7.8% Bensin
 • 89.5% Diesel 

Genomgång av europeiska bussar efter energikälla

Chart 3
 • 3.3% Alternativa bränslen
 • 0.6% Batteri, eldrift
 • 0.7% Plug-in-hybrider
 • 0.8% Bensin
 • 94.5% Diesel

Genomgång av europeiska tunga fordon efter energikälla

Chart 4
 • 2.9% Alternativa bränslen
 • 0.4% Batteri, eldrift
 • 0.1% Plug-in-hybrider
 • 0.1% Bensin 
 • 96.5% Diesel

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

Läs mer om Neste MY