Vad är HVO100?

Vad är HVO100?

Neste MY Förnybar Diesel kallas ibland också för HVO100. Förkortningen HVO står för ”hydrerad vegetabilisk olja”. Den här typen av diesel produceras från vegetabiliska oljor, men även från avfall, restoljor och fetter, såsom använd matlagningsolja.

HVO-drivmedel kommer i många olika blandningar. Det kan vara rent (100% koncentration) eller utblandat i olika förhållanden med t.ex. fossil diesel. HVO20 består till exempel av 20% HVO och 80% fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel är en HVO100-produkt vilket innebär att det är HVO i sin renaste form. Denna diesel följer också EN15940-specifikationen för paraffinisk diesel, vilket är en bekräftelse på drivmedlets kvalitet.

Vad är HVO - förnybar diesel HVO100 - fossilfritt
icon

Så tillverkas det

Under 1990-talet utvecklade forskningsavdelningen på Neste raffineringsteknologin NEXBTL. Med den här teknologin kan Neste producera högkvalitativa förnybara produkter från 100% förnybara råvaror. Under NEXBTL-tillverkningen används väte i den kemiska processen för att ta bort syre från fettsyrorna som utgör drivmedlets förnybara råvarubas. Resultatet är en förnybar diesel som har en kemisk sammansättning som liknar fossil diesel. Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan enkelt användas som den är utan att göra några ändringar i motorerna. Den kan också blandas med andra dieselbränslen. Tack vare Nestes patenterade NEXBTL-teknologi kan många olika oljor och fetter användas som råmaterial, och bränslets kvalitet blir alltid högt. Läs mer om NEXBTL och hur förnybar diesel tillverkas här.

star icon

Vad är fördelarna med HVO100?

Med Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) kan man sänka växthusgasutsläpp med upp till 90%* över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Det kan också sänka utsläppen från avgasrören vilket är en stor fördel för motorer och den lokala luftkvaliteten. Detta gäller särskilt för äldre motorer. Dessutom kan filter och insprutningssystem hållas rena längre. Klicka här för att läsa mer om fördelarna med HVO diesel. 

tank icon

Är Neste MY Förnybar Diesel bättre än andra förnybara dieselbränslen på marknaden?

Neste har en strikt process för att säkerställa hög integritet i hela vår leveranskedja. Kunderna vet att de får bränsle av hög kvalitet som Neste har kontrollerat noga från råvara till produktion och distribution. De vet att de får ett bränsle som har testats av ledande motortillverkare och visats leverera kraftfull prestanda. Bränslet har alltid högsta kvalitet och renhet, och kunderna vet att bränslet uppfyller våra strikta hållbarhetsstandarder.

Neste MY Förnybar Diesel: en översikt

Ladda ner Neste MY:s produktfaktablad här. Du kan dela det med dina kollegor.

Ladda ner

SE-SV Product Info

Hitta tankstationer eller distributörer

Var kan jag tanka

Vill du veta mer? 

Kontakta oss

*Metoden för beräkning av livscykelutsläpp och utsläppsreducering följer det andra EU-direktivet om förnybar energi (2018/2001/EU)

Läs mer om Neste MY