Neste RE

Neste RE är en plastråvara som har tillverkats helt av förnybara och återvunna råmaterial. Det är EN ”drop-in”-lösning, som kan användas antingen ensamt eller tillsammans med andra råmaterial, när man vill att plastprodukter ska ha samma kvalitet som plaster som tillverkats av traditionella fossila råmaterial.

Vår approach

Nestes mål är att arbeta tillsammans med föregångare i branschen och skapa en värld där plaster tillverkas av förnybara och återvunna råmaterial utan jungfrulig råolja.

Förnybart och återvunnet

Neste RE har producerats utan jungfrulig fossil olja. Neste RE baseras till 100 procent på förnybara och återvunna råmaterial varför det kan användas för tillverkning av miljövänligare polymerer och kemikalier och för att minska beroendet av material som baseras på fossil olja.

Vi accelererar den cirkulära ekonomin

Vi måste snabbt utveckla lösningar för att stävja de växande klimatutsläppen samt ta tag i den globala utmaningen med plastavfall. Neste tror att en accelererad förändring av den cirkulära ekonomin inom plastindustrin erbjuder lösningar på bådadera.

Vi samarbetar

Kundreferens

Borealis tillverkar certifierad, förnybar polypropen av Nestes förnybara propan

Det här är första gången som Borealis har ersatt fossila råmaterial med förnybara råmaterial i storskalig kommersiell polypropenproduktion.
Kundreferens

Neste och Mirova stöder Recycling Technologies för att ge en snabbare övergång till en cirkulär ekonomi för plaster

I dag tillkännagav Neste och Mirova en investering på totalt tio miljoner euro i Recycling Technologies, som specialiserat sig på återvinningslösningar för plast.
Kundreferens

Neste och LyondellBasell producerade biobaserade plaster av förnybara råmaterial i kommersiell skala

I samarbetsprjektet användes Nestes förnybara kolväten, som har förädlats av biobaserade råmaterial som producerats på ett ansvarsfullt sätt, till exempel spill- och restbaserade oljor.
Referens

Neste och IKEA Sweden ingick partnerskap för produktion av förnybar bioplast

Partnerskapet avser tillverkning av plast och andra polymermaterial med hjälp av Nestes lösningar för förnybara råmaterial.
Referens

Neste undertecknade plaståtagandet European Plastics Pact

Tillsammans med flera av EU:s medlemsstater och föregångarföretag som representerar olika aktörer inom den europeiska plastindustrin undertecknade Neste plaståtagandet European Plastics Pact i Bryssel.
Referens

Neste och Ravago ingår samarbete för att möjliggöra kemisk återvinning av över 200 000 ton plastavfall om året

Genom sitt samarbete som fokuserar på kemisk återvinning vill Neste och Ravago snabba på materialåtervinningen samt förbättra resurseffektiviteten inom den petrokemiska industrin.