Hållbarhet

Hållbarhet och framtidens drivmedel

Hållbarhet är en nyckelfråga för all biobränsleproduktion. Alla de förnybara råvaror som används spåras tillbaka till där de produceras eller odlas, utan undantag.  Vi kompletterar oberoende tredjepartsrevisioner från leverantörer med regelbundna egna kontroller för att fastställa om leverantörerna verkar ansvarsfullt och hållbart och hur de genomför sina utvecklingsplaner i praktiken.

Vårt hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och vi arbetar långsiktigt med detta.

Läs vidare:
Neste tar topplacering på global ranking av hållbara företag
Nestes förnybara bränslen minskade utsläppen med 8,3 miljoner ton 2017