You are here

Förnybar propan – ett rent bränsle som gjorts ännu renare

Neste producerar förnybar propan vid vår produktionsanläggning byggd vid raffinaderiet i Rotterdam, Holland. Anläggningen renar och separerar förnybar propan från de gaser som blir en sidoström vid raffineringen.

Förnybar propan produceras av 100 % förnybara råmaterial, som avfall och restprodukter samt hållbart producerade vegetabiliska oljor. Det är ett renare alternativ till vanlig propan och kan användas på många fler sätt än som industrigas, exempelvis för uppvärmning och matlagning. Det kan också användas som bränsle i LPG-bilar, som redan är vanliga i flera europeiska länder.

Förnybar propan kan blandas med vanlig propan och användas på alla sätt som propan normalt används. Nestes nya anläggning har en produktionskapacitet på 40 000 ton per år.