Hållbarhet

Vår försörjningskedja garanterar hållbarheten

För att kunna arbeta hållbart ställs en del krav på oss som företag. Vi måste vara noggranna i valet av partners. Vi måste arbeta efter policys och principer och ställa samma krav på våra partners. Vi behöver känna till ursprunget för våra förnybara produkter. Och vi accepterar bara hållbart producerade förnybara råmaterial från noggrant utvalda partners.