Hållbarhet

Hur garanteras hållbarhet?

Det finns två huvudsakliga sätt att garantera hållbarheten. Det ena är att vara noggrann i valet av partners. Det andra är att känna till ursprunget för våra förnybara produkter.

Att identifiera och välja ut bra partners är helt avgörande för hållbarheten i leveranskedjan. Arbetet börjar därför långt innan några avtal är överenskomna eller en enda droppe råmaterial har levererats.

Vi ställer höga krav på våra partners

Alla partners måste kunna möta våra strikta kriterier för hållbarhet. Förutsättningar kan ändras, så därför är det viktigt att det finns ett åtagande hos en partner att vilja fortsätta utveckla sin verksamhet.

Inför att vi skriver ett avtal utvärderar vi motparts-, säkerhets- och ryktesrisker samtidigt som vi gör en omfattande hållbarhetsbedömning. Vi fortsätter de kommersiella förhandlingarna endast med godkända parter och kommer sedan överens om detaljerade villkor som råmaterialet måste uppfylla.

Att känna till ursprunget hos våra förnybara produkter är ett grundkrav som vi inte kompromissar med. Oberoende expertparter bekräftar varje år att alla strikta hållbarhetskrav för förnybara produkter följs.